profil

Czy walka ze światowym terroryzmem uzasadnia ograniczanie praw i wolności jednostki?

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TERRORYZM,A PRAWA CZLOWIEKA

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach zawiera 26 praw i wolności, z których najważniejsze to: prawo do życia, wolności i nietykalności osobistej oraz wolność su-mienia i wyznania. Konwencja dopuszcza możliwość ograniczenia niektórych praw w określonych sytuacjach, zawieszenie praw następuje w wypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa zagra- żającego egzystencji narodu. Nie można natomiast, ani ograniczyć, ani tym bardziej zawiesić praw do: życia, niestosowania tortur i zasady niedziałania prawa wstecz. Każda osoba ma prawo do wolności sumienia i religii, prawo to obejmuje wolność posiadania, przyjmowania lub zmiany swej religii bądź przekonań, jak również manifestowania swej religii lub przekonań poprzez nauczanie, praktyki religijnej, uczestniczenie w obrzędach i uprawianie kultu. Zarazem też stwierdza się, że wolność uzewnętrzniania religii lub przekonań może podlegać tylko takim ograniczeniom, które są przewidziane przez prawo i są konieczne w państwie demokratycznym ze względu na bezpieczeństwo publiczne, ochronę porządku publicznego, zdrowia, moralności lub ochronę podstawowych praw i wolności innych osób. Wolność sumienia i wyznania obejmuje również społeczności religijne, kościoły i inne związki wyznaniowe. Mają one konstytucyjnie zagwarantowane równouprawnienie, a władze publiczne obowiązane są do zachowania bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Podkreśla się także, że stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi kształtowane są na zasadach poszanowania ich autonomii, wzajemnej niezależności oraz współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
Terroryzm międzynarodowy charakteryzuje się: stosowaniem systematycznej przemocy przez państwo lub grupę polityczną przeciwko innemu państwu lub grupie politycznej, sięganiem po wszelkie metody i środki – morderstwa, porwania, środki wybuchowe i trujące, które stawiaja sobie ze cel wywołanie powszechnego strachu i stanu terroru.Terroryzm był metodą działania wielu organizacji terrorystycznych także w Europie Zachodniej a były to: OAS we Francji, RAF w Niemczech, Czerwone Brygady we Włoszech. Prawa i wolności obywatelskie chronią najbardziej istotne interesy jednostki i określają jej pozycję w państwie.

KILKA SŁÓW ATAKU NA WTC
"Po stokroć mówiłem sobie że Nowy Jork był katastrofą
I piędziesięciokrotnie że to wspaniała katastrofa" -
tak powiedział o Nowym Jorku na początku XXw Le Corbusier

Gdy wymówimy słowo terroryzm to od razu na myśl przychodzi nam World Trade Centem.
11 września 2001 doszło do największego w historii zamachu terrorystycznego na świecie. Dwa pasażerskie samoloty, uderzyły w odstępie 18 minut w bliźniacze, 110-piętrowe budynki World Trade Center na Manhattanie w Nowym Jorku w USA. Mniej więcej w tym samym czasie trzeci samolot uderzył w skrzydło Pentagonu w Waszyngtonie, mieszczące dowództwo sił zbrojnych USA. Cześć budynku zawaliła się. Czwarty samolot spadł w pobliżu Pittsburga, w północnej części USA, najprawdopodobniej zmierzał w kierunku posiadłości prezydenta USA w Camp Davis lub Białego Domu. Kolejny, piąty samolot, który wystartował z Bostonu i leciał do Los Angeles rozbił się. Samochód-pułapka eksplodował przed budynkiem Departamentu Stanu w Waszyngtonie.
Wszystkie samoloty zostały porwane rankiem tego samego dnia z lotnisk na wschodnim wybrzeżu USA, na ich pokładzie byli pasażerowie. Początkowe spekulacje wskazywały, że sprawcą ataku byli islamscy separatyści. Zamach spowodował wielotysięczne ofiary.
Skutkiem tego ataku terrorystycznego było zamknięcie lotnisk w USA, zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Nowym Jorkiem i Waszyngtonem, ewakuacja gmachów publicznych, m.in. siedzib ONZ i CIA, giełdy, wielkich korporacji, ambasad na świecie. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy, a stan maksymalnego pogotowia w siedzibach NATO w Brukseli oraz w europejskich stolicach. Zamach wywołał wzrost napięcia międzynarodowego. To niesłychane- jaka tragedia dotknęła ludzkość. Niektórzy z nas nie zrozumieli do końca ,co się tak naprawę stało i jakie to ma znaczenie nie tylko dla U.S.A. ale i dla całego świata.

W ostatnich miesiącach spotkaliśmy się również z innymi atakami terrorystycznymi; szalony snajper atakował bezbronnych i niewinnych Amerykanów na każdym kroku. Czeczeńcy w walce o autonomie posunęli się do aktu terrorystycznego w Moskiewskim teatrze, przetrzymując tam setki zakładników.
Ostatnimi czasy terroryzm stał się bardzo powszechnym narzędziem wymuszającym ustępstwa. Nie jest on jednak skuteczny, lecz przeciwnie - tylko pogarsza sprawę…Jednak walki Stanów Zjednoczonym z Irakiem wciąż trwają. W związku z tym obywatele U.S.A. obawiają się kolejnych ,niespodziewanych ataków.
Po tych wszystkich przemyśleniach zadajemy sobie pytanie ”Czy walki z terroryzmem uzasadnia ograniczenie wolności jednostki?”.
Na to pytanie odpowiem krótko: nie. Terroryzm to wojna. Walki z terroryzmem to walki o niezależność, prawa, przetrwanie, a nawet życie. Dlaczego mają być krzywdzeni niewinni ludzie? Dlaczego ludzie mają z dnia na dzień żyć z lękiem? ze strachem czy jutro będą mogli spokojnie wyjść z domu?
Według samych terrorystów, terroryzm to jedyny sposób na wymuszeniu ustępstw wobec władz. Ale czy na pewno? Czy dokonując takich aktów nie narażają oni również swoich pobratymców, ludzi podobnych do nich, a mających inne poglądy, a może nawet narażają samych siebie.
Teraz inaczej patrzymy na muzułmanów i Czeczeńców. Czasem obawiamy się ich, ale najczęściej dyskryminujemy i poniżamy po to, aby uzyskać pewność bezpieczeństwa. Ludzie teoretycznie mszczą się na nich za to, czego nie zrobili, ale za ich powiązania z religią, kulturą, pochodzeniem.
Wciąż szukamy upragnionego eldorado, azylu, w którym znajdzie schronienie każdy.Wciąż czekamy kiedy znikną uprzedzenia rasowe i religijne.A może marzy nam się tylko Utopia,może nie ma takiego miejsca nie ma i nigdy nie będzie.A My?Wciąż czekamy…Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut