profil

Dobro i zło muszą istnieć, a człowiek powinień dokonywać wyboru.

poleca 85% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
William Szekspir

Bóg dając człowiekowi wolną wolę i rozum, dał mu prawo decydowania o swoim życiu . Niestety nasze wybory nie zawsze bywają trafne i niestety musimy ponosić ich konsekwencje.
W raju ludziom niczego nie brakowało , mogli mieć wszystko prócz owoców z jednego drzewa . Niestety ciekawość ludzka nie zna granic i Ewa kuszona przez węża zjadła zakazany owoc . Dokonała tym samym złego wyboru . To wydarzenie zapoczątkowało istnienie zła na Ziemi .
Nie możemy zapominać o tym , że nie wszyscy wybierają zło, literatura daje nam wiele przykładów postępowania godnego naśladowania.
Takie też było życie Aleksego , który został świętym dzięki swemu poświeceniu dla dobra innych.
Pochodził z bogatej rodzinny i mógł prowadzić życie w luksusie i nie martwic się o nic, jednak on wybrał całkowicie inna drogę. Rozdał cały swój majątek i żył w ubóstwie . Poświęcił się całkowicie Bogu i jego nauce.
My też powinniśmy pomagać innym, nie musimy od razu pozbywać się całego majątku, ale w miarę możliwości sprawiać , by inni byli równie szczęśliwi jak my .
Każdego dnia dokonujemy jakiegoś wyboru, stajemy na rozdrożu i nie wiemy którą drogę wybrać , wtedy powinniśmy się kierować głosem serca , ono zawsze wskaże nam właściwą drogę.
W trudnej sytuacji postawił Adam Mickiewicz jednego ze swoich bohaterów . Walter Alf , bo o nim tutaj mowa ukazał nam , jak trudno jest czasami dokonać wyboru .
Jako niemowlę porwany przez Krzyżaków, dorastał wśród nich i uczy się od nich sztuk walki . Nie zapomniał o sowich korzeniach , dlatego podczas bitwy dał się wziąć do niewoli i wraz z Litwinami opracował plan przeciwstawienia się najeźdźcy . Uczył swoich rodaków oręża ,wiedział, że nie na wiele się to zda , gdyż Krzyżacy byli potężną armia i z łatwością poradziliby sobie z nimi.
Stanął przed trudną decyzją, czy walczyć haniebnie i uratować ojczyznę , czy walczyć jak prawdziwy rycerz.
Walter Alf był patriotą i za wszelką cenę chciał uratować swój kraj przed zagładą , była to najważniejsza decyzja w jego życiu.

„Jeden sposób, jeden pozostał Litwie , skruszyć potęgę Zakonu , mnie ten sposób wiadomy . Lecz nie pytaj na Boga !Stokroć przeklęta godzina , w której od wrogów chwycę się tego sposobu(...)”

Ten fragment uświadamia nam , jak wielce się poświęcił, dla prawdziwego rycerza był to prawdziwy cios.
Moim zdaniem dokonał właściwego wyboru , bo przedłożył dobro narodu nad własne. Dla mnie jest on wielkim bohaterem, nie wiem, czy ja bym potrafiła, aż tak się poświęcić .
Nikt od nas nie żąda od nas aż takich poświęceń , ponieważ żyjemy w czasach pokoju. Jednak my też powinniśmy dokonywać takich wyborów ,aby one były dobre nie tylko dla nas , ale także dla otaczających nas ludzi.
Myślę , że nasze postawy moralne wynosimy w domu , bierzemy przykład ze swoich rodziców , dlatego oni powinni zastanowić się kilka razy nad swoją decyzją , wiedząc , że są naszymi przewodnikami przez życie.
Kolejną postacią , którą los postawił na rozstaju dróg był Judym. Wychował się w biednej rodzinie, która każdą pomoc przyjmowała jak dar z nieba. W swoim dorosłym życiu zawsze wyciągał pomocną dłoń do ludzi niekoniecznie bogatych. Wierzył , że uświadamianie nizin społecznych poprawi ich byt, starał się nauczyć ich dbania o siebie. Doktor Judym wybrał dobro i postanowił do końca poświęcić się idei. Odsunął od siebie szczęśliwe życie rodzinne , miłość Joanny , majątek. Wierzył w słowa przysięgi : bezgranicznego niesienia pomocy.

„ Nie będę mieć ani ojca , ani matki , ani żony , ani jednej rzeczy , którą bym przycisnął do serca z miłością, póki z oblicza tej ziemi nie znikną te zmory”


Judym był szlachetnym człowiekiem, nie oczekiwał od uratowanych ludzi żadnej zapłaty , wystarczył mu ich uśmiech , on właśnie dawał mu chęć do dalszej pracy.
Reszta lekarzy zapomniała o złożonej przez siebie przysiędze, nie interesowały ich losy biednych . Za wszelką cenę próbowali go odwieść od chęci niesienia dobra.
Stefan Żeromski doskonale pokazał więc współistniejącą siłę dobra i zła, udowodnił, że każdy człowiek posiada możliwości dokonania wyboru.
Nie możemy zapominać o tym , że wielu bohaterów wybrało zła drogę, takie zachowanie powinniśmy napiętnować, aby przyszłe pokolenia wiedziały , jak nie należy postępować .
Postacią, która dokonała złego wyboru jest na pewno Makbet, dowódca wojsk szkockich . Był wierny swojemu królowi , a służbę jemu traktował jako honor.
Przełomowym momentem w życiu Makbeta stała się przepowiednia, która mówiła , że zasiądzie on na tronie królewskim. Choć początkowo rola mordercy kłóci się z jego sumieniem , później kieruje nim tylko chęć władzy . Królobójstwo jest pierwszym etapem staczania się na samo dno, od kolejnych zbrodni nie ma już ucieczki .
W tym utworze Wiliam Szekspir ukazuje nam , jak łatwo z prawego człowieka stać się zabójcą. Wybierając zło musimy pamiętać, że może się na jednym nie skończyć i dla kamuflowania go będziemy brnąć w nie jeszcze bardziej. Odpowiedzialność za popełnione czyny będzie na nas ciążyć do końca naszych dni. Dlatego uważam , że każdą naszą decyzje musimy dokładnie przemyśleć.
Nie wolno nam gnać do przodu mówiąc: „szkoda czasu na zastanawianie, życie jest po to żeby żyć” ,
Powinniśmy w końcu nauczyć się , że zło zawsze przegrywa , więc po co w nie inwestować??

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut