profil

kupować

poleca b/d

‘nabywać coś za pewną cenę, za zapłatę’; od XIV w.; ogsłow.< psłow. *kupovati ‘dokonywać kupna, zakupu, nabywać’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *kupъ ‘kupowanie, kupno, nabywanie’ (poświadczone w stpol. w XV w. formą kup ‘kupienie, kupno, akt nabycia’), który powstał na określenie nazwy czynności od psłow. czasownika *kupiti; pierwotnie był to czasownik pokrewny z kupić, z czasem w pol. stał się czasownikiem niedokonanym od dokonanego kupić

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta