profil

Porównanie kręgowców

poleca 85% 184 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Kręgowce

Ryby: skóra- sprężysta, elastyczna. Gruczoły- śluzowe, niekiedy jadowe. Wytwory rogowe- łuski kostne. Szkielet- chrzęstny lub kostny. Postać wydalanego azotu- amoniak (ryby kostne), mocznik (ryby chrzęstne). Narządy wymiany gazów- blaszkowate skrzela, u niektórych płuca, skóra, jelito i inne. Układ krwionośny- zamknięty, serce dwudziałowe, jeden obieg krwi, obecne erytrocyty, w nich czerwona hemoglobina (z wyjątkiem niektórych ryb). Temperatura ciała- zmiennocieplne. Kresomózgowie- słabo rozwinięte, półkule mózgowe niewykształcone. Inne części mózgowia- silnie rozwinięte, zwłaszcza śródmózgowie i móżdżek. Nerwy mózgowe- dziesięć par. Zapłodnienie- zewnętrzne, czasem wewnętrzne. Cechy rozwoju- jajorodne lub żyworodne, rozwój prosty lub z przeobrażeniem, bezowodniowe (zarodki nie tworzą błon płodowych).

PŁAZY: skóra- cienka, wilgotna. Gruczoły- śluzowe, niekiedy jadowe. Wytwory rogowe- brak. Szkielet- kostny. Postać wydalanego azotu- mocznik lub amoniak. Narządy wymiany gazów- u form dorosłych workowate płuca i skóra, u larw skrzela. Układ krwionośny- zamknięty, serce trójdziałowe (dwa przedsionki i komora), dwa obiegi krwi (duży: serce- ciało- serce) oraz mały, tak zwany płucny (serce- płuca- serce), obecne erytrocyty, a w nich czerwona hemoglobina. Temperatura ciała- zmiennocieplne. Kresomózgowie- słabo rozwinięte, zaczątki półkul mózgowych. Inne części mózgowia- silnie rozwinięte śródmózgowie pełni rolę integrującą. Nerwy mózgowe- dziesięć par. Zapłodnienie- zewnętrzne, czasem wewnętrzne. Cechy rozwoju- jajorodne lub żyworodne, rozwój z przeobrażeniem, bezowodniowe.

GADY: skóra- cienka, sucha. Gruczoły- przeważnie brak. Wytwory rogowe- łuski rogowe, tarczki, pazury, pancerze żółwi i inne. Szkielet- kostny. Postać wydalanego azotu- kwas moczowy lub mocznik, u krokodyli amoniak. Narządy wymiany gazów- płuca gąbczaste, podzielone na liczne komory. Układ krwionośny- zamknięty, serce trójdziałowe (dwa przedsionki i komora), krokodyli przegroda międzykomorowa jest niemal całkowita, dwa obiegi krwi (duży: serce- ciało- serce) oraz mały, tak zwany płucny (serce- płuca- serce), obecne erytrocyty, a w nich czerwona hemoglobina. Temperatura ciała- zmiennocieplne. Kresomózgowie- dość dobrze rozwinięte półkule mózgowe, zaczątki kory. Inne części mózgowia- silnie rozwinięte śródmózgowie pełni rolę integrującą. Nerwy mózgowe- dwanaście par. Zapłodnienie- wewnętrzne. Cechy rozwoju- jajorodne, jajożyworodne lub żyworodne, rozwój prosty, owodniowce (zarodki tworzą błony płodowe- owodnię, omocznię, pęcherzyk żółtkowy, kosmówkę).

PTAKI: skóra- cienka, sucha. Gruczoły- tylko gruczoł kuprowy. Wytwory rogowe- pióra, pazury, dzioby i inne. Szkielet- kostny. Postać wydalanego azotu- głównie kwas moczowy. Narządy wymiany gazów- małe, rurkowate płuca, worki powietrzne, usprawniające obieg powietrza. Układ krwionośny- zamknięty, serce czterodziałowe (dwa przedsionki i dwie komory), dwa obiegi krwi (duży: serce- ciało- serce) oraz mały, tak zwany płucny (serce- płuca- serce), obecne erytrocyty, a w nich czerwona hemoglobina. Temperatura ciała- stałocieplne. Kresomózgowie- dobrze rozwinięte półkule mózgowe i kora mózgowa. Inne części mózgowia- dobrze rozwinięte, zwłaszcza płaty wzrokowe w śródmózgowiu. Nerwy mózgowe-dwanaście par. Zapłodnienie- wewnętrzne. Cechy rozwoju- jajorodne, rozwój prosty, owodniowce (zarodki tworzą błony płodowe- owodnię, omocznię, pęcherzyk żółtkowy, kosmówkę).

SSAKI: Skóra- gruba, z warstwą tłuszczową. Gruczoły- potowe, łojowe, mleczne i inne. Wytwory rogowe- włosy, pazury, kopyta, rogi i inne. Szkielet- kostny. Postać wydalanego azotu- głównie mocznik. Narządy wymiany gazów- płuca duże, pęcherzykowate, rozbudowana sieć oskrzeli i oskrzelików. Układ krwionośny- zamknięty, serce czterodziałowe (dwa przedsionki i dwie komory), dwa obiegi krwi (duży: serce- ciało- serce) oraz mały, tak zwany płucny (serce- płuca- serce), obecne erytrocyty, a w nich czerwona hemoglobina. Temperatura ciała- stałocieplne. Kresomózgowie- bardzo silnie rozwinięte półkule mózgowe i kora mózgowa. Inne części mózgowia- rozwinięte znacznie bardziej niż kresomózgowie. Nerwy mózgowe- dwanaście par. Zapłodnienie- wewnętrzne. Cechy rozwoju- żyworodne (wyjątek- stekowce, które są jajorodne), rozwój prosty, owodniowce (zarodki tworzą błony płodowe- owodnię, omocznię, pęcherzyk żółtkowy, kosmówkę).

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata