profil

Jaką rolę pełni "Mazurek Dąbrowskiego w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Zanalizuj podane fragmenty i odwołaj się do treści hymnu.

poleca 88% 106 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

„Mazurek Dąbrowskiego” czyli „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797r. Do dnia dzisiejszego odgrywa on bardzo ważną rolę w historii ludzkości , a od 1927 roku jest to Hymn Narodowy Polski. O tym jak ważna jest to pieśń wiedział również Adam Mickiewicz podczas tworzenia „Pana Tadeusza”. Jego utwór miał motywować Polaków w walce o nieopdległość. W mojej pracy postaram się wyjaśnić jaką funkcję w epopei pełni „Mazurek Dąbrowskiego”
Po raz pierwszy Mickiewicz wspomina o nim w Księdze I, kiedy Tadeusz powraca do domu po długiej nieobecności. Stęskniony młodzieniec poszukując mieszkańców ogląda pomieszczenia domu. Zastaje wszystko tak jak było przed wyjazdem co wzbudza w nim wspomnienia z dzieciństwa. Z zaciekwanieniem przygląda się wszystkim meblom i portretom wiszącym na ścianach. W pewnej chwili Tadeuz zauważa stary zegar, który po pociągnięciu za sznurek gra „Mazurka Dąbrowskiego”. Młodzieniec pociąga za ów sznurek i rozlega się melodia, która pobudza w nim nadzieje i chęć walki o niepodległość. O tym, że utwór ten może pobudzać do walki świadczą choćby słowa „ co nam obaca moc wydarła, szablą odbijemy”. Mimo iż Wybicki napisał go tylko kilka lat wcześniej to jest on dobrze znany przez Polaków. Umieszczenie tej melodii w zegarze, świadczy o tym , że szlachta była do niej bardzo przywiązana.
Po raz kolejny utwór zostaje przywłoany w Księdze IV. Mowa Księdza Robaka opowiadającego o tabace z Częstochowy i gen. Dąbrowskim, który dla polaków jest nadzieją na odzyskanie wolności wywołuje poruszenie wśród obecnych w karczmie ludzi. „Tabaka z Polski?Częstochowa?Dąbrowski?z ziemi włoskiej?” pytano. Opowieść Księdza Robaka wprowadziła radosny nastrój. Melodia i słowa „Mazurka Dąbrowskiego” jendoczyły wszystkich Polaków i zagrzewały do walki : „ Wszystko się uścisnęło: chłop z tatarskim hrabią, Mitra z Krzyżem, Poraje z Gryfem i z Korabią” . Naród słysząc słowa : Marsz, marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem.” znów zaczynał wierzyć w odzyskanie niepodległosci i stworzenie wolnego i niezależnego państwa. Można się domyślić, że wzbudzały też ufność do wojsk Napoleona Bonaparte. Szlachta miała coraz większą nadzieję, że będą one wybawieniem Polski w walce z Moskalami.
Po raz ostatni Adam Mickiewicz wspomniał o „Mazurku Dąbrowskiego” w Księdze XII podczas zaręczyn Tadeusza i Zosi. Wtedy to jego melodia została odegrana przez Jankiela. Wszyscy obeczni podczas koncertu jak jeden mąż zaczęli śpiewać i wspólnie się cieszyć. Z oczu żyda popłynęły łzy. Wszyscy nabrali oczoty do walki gdzyż wiedzą, że mogą liczyć na legiony.
„Mazurek Dąbrowskiego” odegrał w epopei Adama Mickiewicza bardzo ważną rolę. Zagrzewał i mobilizował szlachtę do walki o niepodległość Polski. Przywracał nadzieję na utworzenie nwego, silnego i niepodległego państwa.Jak ukazuje Księga IV zacierał spory nawet między największymi wrogami. Mimo iż był napisany niewiele wcześniej niż „Pan Tadeusz” to był znany wszystkim Polakomm żyjącym w tamtych czasach. Jego słowa i melodia pomagały przetrwać ciężkie chwile pod zaborami, gdyż dawały zapowiez wolności.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury