profil

Teoria wychowania.

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

przedmiot badań teori wych jako nauki?
-gromadzenie wiedzy na temat wychowania,formułowanieniem celów jakie powinny byc realizowane w procesie wych.
Jakie są zadania teorii wychowania jako nauki?
wg Tchorzewskiego;określenie przedmiotu poznania poprzez ukzywanie jego aspektowego chrakteru,formulowanie problemow badawczych w wyznaczonym polu epistologicznym
Wymień podstawowe funkcje teorii wychowania .
poznawcza,generalizująca,deskryptywna,komunikatywna,praktyczna,heurystyczna,prognostyczna,ewaluatywna
subdyscypliny
filozofia nauk,naukoznawstwo,epistomologia i metodologia
nauki współpracują z teorią wychowania?
ped.ogolna,opiekuncza,specjalna,andragogika,dydaktyka,psychologia,hist wych,socjologia,filozofia, biomedyczne podst rozw
Wyjaśnij pojęcie wychowania .
wychowanie-kształtowanie cech osobowosci dzieci i mlodziezy,łacznie ze stwarzaniem im warunkow ulatwiających samo aktualizowanie drzemiących w nich konstruktywnych mozliwosci
Wymień znane Ci definicje wychowania
wg tchorzewskiego a) akomodacja-przystosowania jednostek lub grup do wymagan spol .b)aproksymacja-przyblizenie jednostkom ich mozliwosci oraz formy zach.
Wymień właściwości wychowania .
Łobocki-zlozonosc(zew i wew uwarunkowania wych)
relaktywnosc(trudnosci w przewidywaniu skutkow oddzialywan wych)
dlugotrwalosc(kazdy czł podlega przemianom własnej osobowosci przez cale zycie)
Scharakteryzuj krótko znane Ci właściwości wychowania .

socjalizacja-oznacza przygotowanie do zycia w spoleczenstwie
opieka-Łobocki-zaspokojenie pilnych potrzeb czł ktoremu trudno byloby samemu ją zaspokoić lub ktory wogole jest pozbawiony takiej mozliwosci .
orientacje badawcze w teorii wychowania.
Śliwerski-orientacja socjologiczna,or normatywno-ideologiczna,normatywno-filozoficzna,psychologiczna,elektyczna
autorytet-jest to osoba ktorą podziwiasz jest to poważanie danego osobnika,dzięki ktorej inne osoby sie podporządkują.Rola;jest bardzo wana bo kazdy czl potrzebuje punktu odniesienia kogos kogo mogłby uznac za rodzaj wsparcia
Wyjaśnij pojęcie i funkcje wzoru osobowego w wychowaniu.
wzor os to konkretna postac w przeciwienstwie tez do idealu,ktory jest opisem wprawdzie tez postaci ale nie imiennie dającej sie okreslic.Funkcje:osobotworcza,spol-kulturowa,sensotworcza,integrująca-koordynująca
Wymień i opisz krótko wartości pożądane w wychowaniu współczesnego człowieka.
a)altruizm-oznacza troske o dobro konkretnej os
b)tolerancja-to uznawanie prawa innych innych os do wyrazania swoich pogladow .
c)sprawiedliwosc-traktowanie kazdego w jednolity spos
d)wolnosc
e)odpowiedzialnosc-branie odpowiedzialnosci ,konsekwencji za swoje/nieswo czyny
rola rodziny?
wychowcza rola rodziny czyli przejawiająca sie m,in w prowadzeniu członkow rodziny w szeroko rozumiane zycie spol łącznie z jezykiem ojczystym,obyczajami i wartosciami kulturowymi.
wychowawcza rola szkoły?
kształtuje ich postawy wobec rzeczy ,ludzi,norm,wartosci
Wymień podstawowe środowiska wychowawcze.

Oceń znaczenie podstawowych środowisk wychowawczych w procesie wychowania.

Wymień style wychowania i scharakteryzuj krótko rezultaty wychowawcze ich zastosowania.
a)demokratyczny-demokratyczna postawa nauczyciela,wychowawcy,okazywanie uczniom akceptacji,sympaati,zaufania,uczestniczy grupy darzą sympatią nauczyciela są przekonani o sensownosci tgo co robią,chrakteryzują sie kreatywnoscią w osiaganiu celow,-wspolnie poszukują mającyh na celu przezwycięzenie trudnosci
b)autokratyczny-nauczyciel przyjmuje odpowiedzialnosc za zachowanie uczniow.Miedzy nauczycielem a uczniem istnieje mała więż,uczestnicy mają niechciany stosunek do nauczycieli,nie moga z nim porozmawiac o wielu sprawach
c)liberalny-dawanie uczniom duzej swobody.nauczyciel ma minimalny wpływ na ucznia,rezygnuje z kierowania nimi,uczestnicy zachowuja sie w sposob bezcelowy,bezplanowy,obecnosc nauczyciela nie mobilizuje ich do dzialania.
Wymień strategie wychowania i scharakteryzuj krótko działalność wychowawcy w każdej z nich.
a)kształtująca-nauczyciel wystepuje w roli "nadawcy"
b)poszukujaca-wychowawca prezentuje rzeczywistosc w sposob wielowariantowy(opis,wyjasnienie..)
c)otwarta-nauczyciel pomaga wychowankowi,wspiera go.
przyczyny trudności wychowawczych rodzinie?
brak,lub niedosyt milosci,małobogłębiana więż emocjonalna z rodzicami,wadliwe postawy rodzicielskie
przyczyny trudności wychowawczych i dydaktycznych w szkole?
a)przyczyny organizacyjne-nadmierne przeladowanie programu,zbyt liczne kl,malo lekcji.b)przyczyny psychologiczno-spol-nieznajomosc ucznia przez nauczycieli c)przyczyny pedagogiczne-przesadny dydaktyzm,za duzo prac dom,nie atrakcyjnosc zajec
Wymień znane Ci metody wychowania i wykaż zasadność ich stosowania w praktyce.
a)metody indywidualne-m,zdaniowa,m modelowania,m nagradzania i karania
b)metody grupowych-m oragnizowania dzialalnosci zaspolowej,samorządnej,m wspoludzialu uczniow w organizowaniu lekcji
Jakie są wg. Ciebie podstawowe warunki wychowania podmiotowego
-optymizm-nastawianie czł na zdarzenia pozytywne
-selektywnosc-selektywny odbior i przetwarzanie informacji
-zaufanie do siebie-wiara we wlasne sily
Jakie są wg. Ciebie warunki skutecznego wychowania.
-budowanie dobrych relacji z dzieckiem mowiąc do dziecka po imieniu, powtarzając "zalezy mi na tobie",chwalic za dobre uczynki
Na czym polega pseudowychowanie, wychowanie nieskuteczne i wychowanie błędne?
-pseudowychowanie-wg Filka-ukrywa to czym jest a przedstawia sie jako to czym nie jest
-wychowanie nieskuteczne-Śliwerski-jest to takie wychowanie , ktore rozminelo się w swoich rezultatach z oczekiwanymi celami
-wych błedne-Gurycka-z takim wych mamy do czynienia wtedy ,gdy następuje w pamięci trwałej jednostki zapis zdarzeń niezgodnych z zamierzaniami wychowawcy
Opisz krótko znane Ci przejawy pseudowychowania.
-tresura-skłanianie dzieci do pewnych zachowan pod presją
-administrowe-polega na zlecaniu wychowankom do wykonania okreslonych zad
-maralizowanie-oddzialywanie słowne bądz przez sugestie
-ksztaltowanie osobowosci-do ujmowania wychowanka w kategoriach "martwej bryły"
Jakie znasz czynniki błędów wychowawczych ?
Gurycka-reprezentacje w swiadomosci wychowawcy dziecka jako partnera interakcji i -najczesciej wystepują bezposrednie skutki bledow wychowawczych
Wymień znane Ci rodzaje błędów wychowawczych.
błędy zimne(agrasja,obojętnosc,rygoryzm)błędy ciepłe-uleganie,zastepowanie
błedy nadmiernej koncentracji na dziecku
bledy przeceniania zadan dziecka
Jakie znasz rodzaje przemocy wobec dziecka?
przemoc fizyczna,prz seksualne wykorzystywanie,prz emocjonalna, zaniedbywanie dziecka
Wymień rodzaje przemocy wobec dziecka w rodzinie i jej przyczyny.
Kwiecinski-przemoc bezposrednia przemoc symboliczna, przemoc strukturalna
Wymień i krótko scharakteryzuj formy i przyczyny przemocy wobec dzieci w szkole.
-zbyt liczne kl i zwiazany z tym problem zapanowania nad kl
-agrasja slowna wobec uczniow,
-znecanie sie fizyczne jednych uczniow nad innymi
-stosowanie przez uczniow srodkow odurzajacych
-przewaga funkcji dydaktycznych nad wychowawcą
Jakie są podstawowe sposoby przeciwdziałania przemocy wobec dziecka ?
interwencja,terapia,profilaktyka
Sformułuj kilka (2-5)dowolnych celów wychowania w oparciu o preferowane w wychowaniu wartości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut