profil

Absolutyzm oświecony

poleca 84% 1232 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
I rozbiór Polski

Austria, Rosja i Prusy były państwami w ktorych panował absolutyzm. W 18 wieku te forme ustroju okreslalo sie jako absolutyzm oswiecony,tzn. taki w ktorym wladzca uznaje zasady umowy spolecznej miedzy soba a spoleczenstwem, przyznaje mu pewne wolnosci, toleranjce religijna, dba o oswiate, czesciowo zrównuje ciezary ponoszone przez ludnosc, tak aby panstwo zyskiwalo pewne dochody.

Za panowanie Piotra 1 Rosja z kraju barbarzyńskiego zacofanego przeobraziła się w państw cywilizowane. Car zreformował armie rosyjska, rozbudował flotę. Dzięki temu Rosja pokonała Szwecję i tym samym zyskała dostęp do Morza Bałtyckiego.

Dzięki Piotrowi 1 powstał przemysł militarny pracujący na potrzeby wojska. W 18 wieku car przeprowadził reformy administracyjne i podporządkował sobie Kościół prawosławny.

Politykę Piotra 1 kontynuowała Katarzyna 2. Caryca była gruntownie wykształcona księżniczka, która przyjęła prawosławie. Za jej panowania pozbawiła Kozaków niezależności, opanowała Krym, w roku 1772 wspólnie z Austria i Prusami dokonała 1 rozbioru Polski.

W 18 wieku Prusami rządził Fryderyk 2 Wielki. Był on filozofem oświeceniowym. Popierał rozwój oświaty. W 1763 wprowadził powszechny obowiązek szkolny. Był tolerancyjnym wobec religii. Mimo oświeceniowych poglądów zaczął w 1740 podboje obcych terytoriów - zajął Śląsk. W swojej polityce przywiązywał dużą wagę do powiększenia armi - w roku jego śmierci wojsko liczyło 186 tys. żołnierzy. Za jego panowania zagarnięto w ramach rozbioru część Polski.

Bo państw szerzących w 18 wieku absolutyzm oświecony należała Austria. Było to rozległe państwo, w skład którego wchodziły dzisiejsze kraje austriackie, ale tez Czechy, Węgry, Siedmiogród oraz obszary nad Adriatykiem we Włoszech, południowych Niemczech i Niderlandii. Rządy sprawowała cesarzowa Maria Teresa. Za swego panowania przeprowadziła reformy, np. unowocześniła armie i administracje, założyła liczne szkoły, zmniejszyła ciężary feudalne chłopom.

Politykę matki kontynuował Józef 2, skupił się przede wszystkim na tym, aby wielonarodowa Austria stanowiła jeden organizm. Narzucił germanizacje, czyli zmusił inne, podległe mu narody do przyjęcia języka, kultury niemieckiej. Jednocześnie wprowadził tolerancje religijna, wolność osobista chłopów i rozbudował armie.

Przytoczone powyżej argumenty pozwalają stwierdzić, iż osiemnastowieczna Rosja, Austria i Prusy były państwami absolutyzmu oświeceniowego.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty