profil

Austria i Liechtenstein - warunki geograficzne.

poleca 85% 107 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
austria

AUSTRIA

• około 70% powierzchni zajmują góry, głównie Alpy Wschodnie, ciągnące się równoleżnikowo przez środkową i południową część Austrii (najważniejsze Wysokie Taury ze szczytem Grossglockner, 3797m)
• na północ od Alp – przedgórze alpejskie, obniżające się ku dolinie Dunaju
• na pn-wsch – południowa część Masywu Czeskiego i nizinna, wypełniona osadami aluwialnymi, tektoniczna Kotlina Wiedeńska
• liczne kotliny śródgórskie (największa Klagenfurcka
• klimat umiarkowany ciepły, w Alpach górski, silnie zróżnicowany w zależności od rzeźby terenu i wzniesienia npm
• roczna suma opadów od 500-900mm na nizinach i w kotlinach śródgórskich, do 2000mm i więcej w wysokich piętrach Alp
• w dolinach częste inwersje temperatury i wiatry fenowe
• główne rzeki – Dunaj, Drawa, Inn, Aniza
• główne jeziora – Bodeńskie, Nezyderskie (graniczne), Atter
• w górach liczne lodowce (najdłuższy Pasterze, ok. 10 kilometrów)
• naturalna roślinność nizin, kotlin i przedgórzy alpejskich ustąpiła miejsca przeważnie użytkom rolnym
• lasy – ok. 39% powierzchni (głównie iglaste)  zachowane zwłaszcza w Alpach i Masywie Czeskim; liczne parki narodowe (Karwendel) i rezerwaty


LIECHTENSTEIN

• kraj górzysty, większą część powierzchni zajmują Alpy Retyckie z najwyższym szczytem Naatkopf (2573m)
• głębokie doliny górnego Renu (na granicy ze Szwajcarią) i Saminy (dorzecze Renu)
• w dolinie Renu klimat umiarkowany ciepły (średnia temp. w styczniu 0C, w lipcu – 18C)
• w górach piętra klimatyczne
• średnia roczna suma opadów 700-1500mm
• lasy (35% powierzchni) bukowe i świerkowe
• powyżej 2000m roślinność alpejska
• w dolinie Renu żyzne gleby aluwialne, na pozostałym obszarze słabo wykształcone, górskie

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta