profil

Liechtenstein

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Położenie- Europa zachodnia, Alpy;
Powierzchnia- 160 km2;
Stolica- Vaduz;
Ludność- 30 tyś. mieszkańców;
Język urzedowy- niemiecki;
Jednostka monetarna- frank szwajcarski;
Podział administracyjny- 11 gmin;
Granica- ze Szwajcarią i Austrią;

Liechtenstein to kraj górzysty. Większą część powierzchni zajmują Alpy Retyckie z najwyższym szczytem Naatkopf (2573 m n.p.m.),
a także głębokie doliny górnego Renu. W dolinie Renu panuje klimat umiarkowany ciepły ( śr. temp. w styczniu 0`C, w lipcu ok. 18`C). Średnia roczna suma opadów wynosi 700- 1500 mm. 35% powierzchni Liechtenstein zajmują lasy bukowe i świerkowe, powyżej 2000 m n.p. m. roślinność alpejska .Grunty orne zajmują 25% pow. kraju. Uprawia się głównie kukurydzę, pszenicę, ziemniaki. Hoduje się bydło, trzodę chlewną i owce.
W dolinie Renu znajdują się żyzne gleby aluwialne,
na pozostałym obszarze gleby słabo wykształcone, górskie. Liechtensteinczycy stanowią 64% ludności, ponadto: Szwajcarzy- 16%, Austryjacy- 8%, Niemcy- 12%. 87% społeczeństwa jest wyznania rzymskokatolickiego, 8%
protestanckiego.
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 188 mieszk. na km2.
Większość ludności skupia się w dolinie Renu i mieszka w miastach np. Vaduz, Schaan.
Liechtenstein jest jednym z najbogatszych państw świata. Podstawą gospodarki jest nowoczesny przemysł oraz usługi. Nastawiony na eksport przemysł precyzyjny (soczewki)
i maszynowy (części dla przem. lotniczego i rakietowego). Rozwija się także przemysł chemiczny, meblarski, ceramiczny i spożywczy. Średniowieczne zabytki architrktury oraz ośrodki sportów zimowych przyciągają turystów.
W Liechtenstein mają swoją siedzibę liczne firmy zagraniczne i towarzystwa finansowe. Ustrojem politycznym jest monarchia konstytucyjna, a głową państwa jest dziedziczny książę.
Władza ustawodawcza należy do 1- izbowego parlamentu o 4- letniej kadencji, 25 posłów wybieranych w głosowaniu powszechnym. Władza wykonawcza należy do księcia i 5- osobowego rządu.
Liechtenstein zostało utworzone z posiadłości Schellengurg i Vaduz, uzane przez Austrię za niezawisłe księstwo.
Podczas I wojny światowej neutralne. Po II wojnie światowej związane ze Szwajcarią w 1992 r. referendum ludności zadecydowało o przystąpieniu Liechtenstein do Europejskiego Obszaru Gospodarczego gdzie funkcjonuje do dziś.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta