profil

Rządy Stefana Batorego

poleca 84% 2498 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Stefan Batory objął rządy w Polsce w 1576 roku. Rządził on w Polsce 10 lat. Były to rządy bardzo dobre dla Rzeczpospolitej. Batory przeprowadził wiele refom w państwie, dotyczących sądownictwa, założył Akademie Wileńską oraz stworzył piechotę wybraniecką. Piechota wybraniecka polegała na tym, że z 20 wiosek wybierano 1 chłopa, który miał zostać piechurem, na jego uzbrojenie, mundur i wszelkie wyposażenie składało się te 20 wiosek. Liczebność tych piechurów ocenia się na około 2-3 tysiące. Nie były to siły liczne, ale bardzo nowoczesne jak na tamte czasy. Piechota Wybraniecka brała udział w wojnie polsko-rosyjskiej o Inflanty o, której zaraz powiem. Elekcji Batorego sprzeciwił się tylko Gdańsk. Jako, że było to jedno z największych miast w Polsce, król postanowił przekonać siłą gdańszczan o tym, że to on jest królem. Wojska królewskie zaczęły oblężenie Gdańska. Batory nie mógł zdobyć potężnych fortyfikacji, a gdańszczanom zależało na szybkim skończeniu wojny, gdyż nie mogli prowadzić handlu. Gdańszczanie musieli zapłacić Batoremu dużą sumę pieniędzy, by ten przestał oblegać miasto. W zamian za to, że Gdańsk uznaje Batorego jako króla i płaci mu pieniądze, Batory zobowiązał się zniesienie statutu Karnkowskiego. Tym samym król zakończył istnienie polskiej floty i gdańszczanie nie płacili tak dużych podatków oraz władca tracił kontrole nad handlem odbywającym się w Gdańsku. Było to jedne z nielicznych złych posunięć tego wspaniałego władcy. Po zakończeniu zmagań z Gdańskiem król musiał stawić czoło kolejnemu problemowi. W czasie jego zatargu z Gdańskiem Rosja wykorzystała to, że Rzeczpospolita zmagała się z tym problemem i zaatakowała polską część Inflant. Stefan Batory nie mogąc pogodzić się z utratą tych ziem postanowił je odzyskać i dać nauczkę carowi Rosji. W 1579 rozpoczęła się wojna z Rosją. Stefan Batory zgromadził potężną armie, która posiadała 56 tysięcy żołnierzy oraz 160 dział. W 1579 roku 11 sierpnia rozpoczęło się oblężenie Połocka przez siły polskie. Oblężenie trwało zaledwie 20 dni, gdyż Rosjanie poddali twierdze. W roku 1580 wojska polskie zdobyły Wielkie Łuki, a w roku 1581 wojska polskie rozpoczęły oblężenie Pskowa. Choć Batory nie mógł zdobyć Pskowa, to osłabił on na tyle Cara, że ten poprosił o rozejm. Rozejm został podpisany 15 stycznia w 1582 roku w Jamie Zapolskim. Wojna zakończyła się zwycięstwem Batorego. Zdołał on odzyskać Inflanty. Po tej wojnie Batory, szykował się do wojny z Turcją, śmiertelnym wrogiem Węgier, które były jego ojczyzną. Przygotowanie do tej wojny przerwała śmierć Stefana Batorego w 1586 roku. Batory zawsze dążył do wzmocnienia władzy królewskiej i miał konflikt ze szlachtą. Panowanie Stefana Batorego było korzystne dla Polski. Jedynym minusem jego panowania była właśnie polityka wewnętrzna.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata