profil

Autotematyzm w twórczości Słowackiego.

poleca 88% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Juliusz Słowacki

Pojęcie autotematyzmu oznacza „sam na swój temat”. W romantyzmie zaistniały tendencje do skupiania się artysty nad samym sobą , nad ideą twórczości, powołaniem twórczym. Autotematyzmem możemy nazwać po prostu poezję o poezji. Musimy pamiętać, że romantyczni poeci w swoich utworach bardzo często utożsamiają się z podmiotem lirycznym. Pamiętajmy również o ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce.
Utworem, w którym odnajdziemy autotematyzm jest „Testament mój „. Już sam tytuł wskazuje, że mamy do czynienia z testamentem, dokumentem, w którym człowiek wyraża swoją wolę do podziału majątku, jaki pozostanie po jego śmierci. Jaki majątek pozostawia Słowacki? Jest to testament poetycki-poeta rozdziela swoje myśli, uczucia i swój dorobek poetycki.
Słowacki mówi o sobie z goryczą
nie zaznał zrozumienia, był poetą niedocenianym
wyraża nadzieje, że przyszłe pokolenia nadadzą jego poezji właściwą rangę
Zauważmy ważne motywy, jakie zostały zawarte u utworze:
non omnis moriar
prometeizm
alegoria- porównanie Polski do tonącego okrętu
Poezję w poezji odnajdziemy również w dygresyjnym poemacie „ Beniowski”.”Chodzi mi o to by język gięŧki powiedział wszystko co pomyśli głowa”.Słowa te najlepiej udowadniają obecność autotematyzmu w utworze. Jest to już pewien cel, jaki Słowacki wyznacza poezji- ukształtować myśl, oddać wszystko, co urodzi się w duszy . Poeta czyje się spadkobiercą Jana Kochanowskiego. Juliusz Słowacki nie został życzliwie przyjęty przez grono emigrantów, w tym Adama Mickiewicza. Niezbyt wysoko była ceniona jego twórczość , więc aby przedstawić swoje argumenty, złożyć wyjaśnienia używa dygresji, które w poemacie są ważniejsze, niż losy Maurycego Beniowskiego.
Tematyka dygresji:
- własnej twórczości
-stosunkach na emigracji
-przeciwko Mickiewiczowi
-zawierające program poetycki
Podążając śladami autotematyzmu w utworach naszego wieszcza warto wspomnieć o poemacie „Grób Agamnenona”, który porusza następujące tematy:
-Mitologia i historia Grecji
-problem poezji i poety( umieszcza, w swojej poezji pewien program poetycki)
-porównanie dziejów Grecji do historii i losów Polski
- ocena Polski rzeczywistej i takiej, jaką chciałby widzieć poeta
Słowacki w tym utworze popisał się wielkim kunsztem poetyckim. Odwołał się do Mitologi i dziejów Grecji, daje dowód, że poznał je dzięki dziełu Homera. Apostrofą przybądz i pomóż ujawnia się jako podmiot liryczny, który trudzi się, szuka odpowiednich słów. Odczytać wszystkie sensy utworu, to praca dla człowieka o niezwykłej wyobrazni i wrażliwości poetyckiej.
Utwory tego rodzaju stanowią bogaty i zróżnicowany nurt. Poeta stara się odpowiedzieć na nurtujące go pytania. Przedstawia poezję jako siłę zdolną zmieniać ludzi, która buduje prorocze obrazy .Pojawia się własna refleksja o własnej twórczości stawiającą poetę na czele ludu. Słowacki nie stawia się w roli sędziego, daje mu to prawo do publicznego zabierania głosu . W swoich utworach zastanawia się nad sensem tego co robi i jego własnym miejscu na świecie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty