profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Autotematyzm w Grobie Agamemnonapoleca88%
Język polski

Autotematyzm w twórczości Słowackiego.

Pojęcie autotematyzmu oznacza „sam na swój temat”. W romantyzmie zaistniały tendencje do skupiania się artysty nad samym sobą , nad ideą twórczości, powołaniem twórczym. Autotematyzmem możemy nazwać po prostu poezję o poezji. Musimy...poleca85%
Język polski

Autotematyzm - konspekt.

I.WPROWADZENIE: Termin autotematyzm pochodzi od greckiego słowa autos, co oznacza sam sobie, sam na swój temat. Już w Starożytności Horacy pisał utwory, w których mówił o swojej twórczości.Jednak wpoleca89%
Język polski

"Beniowski" Słowackiego - analiza utworu.

spełnia funkcję polemiczną-jako zwykły człowiek jest "przeciw-bohaterem". W utworze ukazane są także trudności warsztatowe twórcy ( autotematyzm ). Autor dzięki swej narracji staje się głównym bohaterem.poleca85%
Język polski

"Beniowski" J. Słowackiego - analiza utworu.

spełnia funkcję polemiczną-jako zwykły człowiek jest "przeciw-bohaterem". W utworze ukazane są także trudności warsztatowe twórcy ( autotematyzm ). Autor dzięki swej narracji staje się głównym bohaterem.poleca85%
Język polski

Analiza utworu J. Słowackiego pt. "Beniowski".

. Bohater spełnia funkcję polemiczną-jako zwykły człowiek jest "przeciw-bohaterem". W utworze ukazane są także trudności warsztatowe twórcy ( autotematyzm ). Autor dzięki swej narracji staje się głównym bohaterem.poleca85%
Język polski

Notatka- Chłopi - Jądro ciemnosci - Ludzie Bezdomni - Przedwiosnie - Granica - Ferdydurke

Notatka do przygotowania na sprawdzian - skrótowe informacje - ZAŁĄCZNIK! CHŁOPI NATURALIZM • Dosadność, drobiazgowość odtworzonej rzeczywistości pozwala na wniknięcie w strukturę świata