profil

Prawo konstytucyjne - pojęcie konstytucji.

poleca 85% 332 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawo konstytucyjne to zespół norm regulujących podstawowe urządzenia ustroju państwa.

I. POJĘCIE KONSTYTUCJI
Konstytucja jest to ustawa wyposażona w największą moc prawną. Określa pod-stawowe zasady ustroju politycznego państwa.
Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. Jest ustawą o szczegól-nym znaczeniu, ustawą zasadniczą.
O pierwszoplanowej roli konstytucji w systemie prawnym państwa decydują dwie zasady:
— konstytucja może być zmieniona tylko w szczególnym trybie,
— wszystkie akty prawne muszą być zgodne z konstytucją.

Konstytucja stanowi prawną podstawę działalności wszystkich organów w państwie. Sejm, Senat, Prezydent i inne naczelne organy państwowe w Polsce czerpią upoważnienie do swojej działalności z Konstytucji RP.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, to znaczy połączone izby Sejmu i Senatu, w dniu 2 kwietnia 1997r., a następnie przyjęta w ogólnokrajowym referendum.

Podoba się? Tak Nie