profil

Pojęcie prawa i związki prawa z państwem

poleca 85% 239 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pojęcie prawa i związki prawa z państwem PRAWO – całokształt ogólnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo, które stoi na straży ich przestrzegania. B) -związek genetyczny-prawo i państwo powstały w tym samym czasie i w wyniku analogicz. Przeobrażeń cywilizacyjnych. Zaprzecza się możliwości występowania prawa przed powstaniem państwa. Opozycyjną wobec ww. tezy jest:- państwo powstało później niż prawo. Jej zwolennicy odwołują się do tzw. "naturalnego porządku rzeczy" oraz prawa naturalnego, z którym prawo stanowione przez powstałe później państwa powinno być bezwzględnie zgodne. -związek funkcjonalny: oznacza, że państwo stanowiąc prawo, zabezpiecza jego skuteczność przymusem państwowym, a prawo jest podstawowym środkiem realizacji zadań państwa oraz zorganizowania aparatu państwowego. Tylko państwo jest upoważnione do tworzenia i stosowania prawa oraz jego zabezpieczania przymusem państwowym. Państwo i prawo łączy to, że państwo jest instytucją polityczną, a prawo jest środkiem celowego oddziaływania przez określone siły społeczne na stosunki społeczne. Na ww podstawie można stwierdzić, że prawo jako zjawisko społeczne jest zjawiskiem politycznym, gdyż jest środkiem sprawowania władzy państwowej wyznaczającym sposób jej sprawowania, strukturę oraz środki uzyskiwania założonych celów politycznych.
Prawem w znaczeniu podmiotowym przedmiotowym będzie zbiór norm generalnych i abstrakcyjnych ustanowionych albo uznanych w odpowiedniej formie przez kompetentne organy państwowe, których przestrzeganie i realizowanie jest zabezpieczone zorganizowanym przymusem państwowym.
W państwie prerogatywnym, o nieograniczonej i nie uwarunkowanej przemocy wobec obywateli, znaczenie prawa jest drugo - i 3cio planowe, bowiem terror i zastraszenie są podstawowym regulatorem zachowania ludzi. Negatywne znaczenie dla tworzenia prawa ma skrajny instrumentalizm okazywany prawu przez polityków. "Bolszewickie poczucie prawa -dążenie do posługiwania się prawem wyłącz. Jakośrodkiem do uzyskiwania celów politycz, właściwe może być każdej władzy. Związek p. i p. prowadzi do naruszenia podstawowej przesłanki państwa prawnego. - ciągłości prawa, które musi być szanowane przez rządzonych i rządzących- nie może być zmieniane wg partykularnych odczuć i zamierzeń. Zmiana ekipy rządzącej nie powinna prowadzić do rozchwiania porządku prawnego przez chaotyczne nowelizacje aktów prawodawczych Polityka nie może dominować nad prawem stanowionym w państwie prawa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata