profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Całokształt ogólnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwopoleca85%
Prawo

Pojęcie prawa i związki prawa z państwem

Pojęcie prawa i związki prawa z państwem PRAWO – całokształt ogólnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo, które stoi na straży ich przestrzegania. B) -związek genetyczny-prawo i państwo powstały w tym samym czasie i w...poleca85%
Prawo

Miejsce prawa cywilnego w systemie prawa i jego źródła

formalna). Związki treściowe przejawiają się m.in. w istnieniu wspólnej podstawy aksjologicznej norm należących do danego systemu prawnego. W związku z czym twórca prawa zobligowany jest do respektowaniapoleca84%
Prawo

Istota i pojęcie prawa

Istota i pojęcie prawa Istota prawa ? cechy prawa uznawane za ważne i wyróżniające ? Kierunek pozytywistyczny ? Kierunek prawnonaturalny ? Kierunek realistyczny 1. Kierunek pozytywistycznypoleca82%
Prawo

Podstawy prawa

lex” ? Twarde prawo ale prawo 3. Co oznacza zasada „lex retro non agit” ? Prawo nie działa wstecz. 4. Wymień i omów elementy definicji prawa . To pytanie jest z Muszyńskiego Pojęcie „prawo” mapoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Skrypt z prawa na podstawie Winczorka

w wyniku przepisów derogacyjnych, desuetudo czy zasady lex posterior derogat legi priori. VIII. SYSTEM PRAWA 1. Pojęcie i rodzaje systemów. Pojęcie systemu prawa - system to całość złożona zpoleca86%
Prawo

Wykłady z historii powszechnej prawa.

związki obserwujemy do XVIII w. w większości krajów nie nastąpiło całkowite zerwanie z prawem rzymskim. 6 kręgów wyznaczających relację w państwie publicznym w stosunku do prawa rzymskiego: 1 krąg