profil

Wypalanie traw

poleca 86% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wypalanie traw jest prawnie zabronione. Jest to zjawisko niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych i szlakach kolejowych. Jednak możliwe jest wypalanie pozostałości roślinnych odległości co najmniej 100 m od zabudowań, lasów i dróg, pod warunkiem zapewnienia stałego nadzoru wypalanego miejsca. Wysoka temperatura dochodząca do 700˚C powstająca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych warstw gleby wtedy białko (podstawowy budulec roślin i zwierząt) ulega zniszczeniu. Natomiast temperatura płomieni wynosi 900 - 1200˚C.
Wśród rolników panuje od pokoleń przekonanie, że podpalanie trawy spowoduje szybszy, bujniejszy odrost młodej trawy i przyniesie to korzyści ekonomiczne. Jest to błędne rozumowanie, gdyż wypalanie traw powoduje bardzo poważne szkody ekologiczne i gospodarcze:
Szkody gospodarcze:
-niebezpieczeństwo spalenia się lasów, zabudowań
-w czasie wypalania giną najwartościowsze, szlachetne trawy, pozostaje natomiast roślinność niepożądana (chwasty)
Szkody ekologiczne:
-ginie bezpowrotnie duża ilość zimujących na miedzach w suchych łodygach roślin, pszczół samotnic (kilkadziesiąt gatunków), które zapylają uprawy rolnicze i ogrodnicze
-ginie cała masa innych bezkręgowców, małych kręgowców związanych z tymi środowiskami w tym wiele chronionych i rzadkich już gatunków
-pożar także wyjaławia glebę i powoduje powstanie dymów zawierających tlenki siarki, węgla, azotu oraz związki rakotwórcze
Celowe podpalanie traw to ok. 75% wszystkich pożarów traw. Tylko 25% stanowi przypadkowe podpalenie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta