profil

Feudalizm.

poleca 88% 112 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W pewnych częściach średniowiecznej Europy oraz Azji wykształcił się system organizacji społeczeństwa nazywany feudalizmem. W systemie feudalnym król nadawał ziemię możnowładcom, którzy dawali ziemię panom niższej rangi i tak dalej-aż do chłopów. Od członków każdej warstwy wymagano , aby stawali w obronie swoich panów, kiedy tylko zajdzie taka konieczność. W Europie feudalizm rozpowszechnił się w IX w. Poza Europą system feudalny przyjął się w Palestynie w czasie wypraw krzyżowych oraz w Japonii, gdzie samurajowie walczyli w imieniu swych panów w zamian za ziemię. W europejskim systemie feudalnym ziemię na własność posiadał jedynie król, książęta oraz Kościół. Kiedy król nadawał ziemię możnowładcy, ten stawał się jego wasalem (sługą). Niżsi panowie składali przysięgę możnowładcom i zostawali ich wasalami. Tym zaś przysięgę wierności składali chłopi. Królewskimi wasalami byli również biskupi, którzy sprawowali władzę niewiele mniejszą od możnowładców. Przed podjęciem doniosłej decyzji królowie i możnowładcy często zwracali się do swoich wasali po poradę. Ludzie musieli być lojalni wobec monarchy. Kontrakt oznaczał, że Filip VI mógł nakładać ana poddanych wysokie podatki, z których finansował wojnę stuletnią. Z prawa tego korzystał nader skwapliwie. Cesarz Karol Wielki nalegał, aby cała szlachta przysięgła mu wierność. W ten sposób swoisty związek między panem a wojownikiem stał się zalążkiem systemu feudalnego. Przez dwa następne stulecia system ten objął Francję, Niemcy, północne Włochy, kraje słowiańskie i wreszcie Wyspy Brytyjskie wraz z Sycylią. Ziemia uprawna stanowiła najistotniejszy element feudalizmu, a dwór - centrum administracyjne systemu. Ziemie otaczające posiadłość dzielono na majątek ziemski (na wyłączny użytek pana), ziemię uprawną (rozdzielaną wśród wieśniaków) i łąki (gdzie każdy mógł paść zwierzęta). Aby system feudalny sprawnie funkcjonował, władca potrzebował dokładnych informacji na temat ziemi i mieszkańców. Wilhelm z Normandii, który wprowadził feudalizm w Brytanii, był w posiadaniu pełnego zapis właścicieli ziemskich w SAnglii w latach 1085-86. Księga ta nosiła nazwę katastru gruntowego.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata