profil

Czasy Karola Wielkiego, feudalizm, itd. Regułki.

poleca 85% 1153 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Karol Wielki

Karol Wielki przez ponad 30 lat prowadził krwawe wojny z Sasami na północnym wschodzie. Chciał włączyć ich ziemie do swojej monarchii i prowadzić wcześniej już rozpoczętą chrystianizację. Wschodnia granicą państwa stała się teraz Łeba. Osiągnięcia Karola Wielkiego:
a) złamał potęgę Longobardów i objął w tym królestwie tron,
b) walki z Arabami prowadzone w Hiszpanii umożliwiły opanowanie części Półw. Iberyjskiego,
c) rozbił groźne państwo Awarów, koczowników co mu przyniosło ogromne łupy,
d) opanował Akwitanie,
e) złamał opór Bawarii w 788r. - Bawaria została poddana władzy możnych frankijskich,
f) podbił Saksonie w 772-804r.
g) został cesarzem rzymskim w 24 XII 800r.

Felonia, w prawie lennym złamanie obowiązków lennych, głównie niewypełnianie powinności, zarówno ze strony wasala, jak i suwerena. W przypadku pierwszego z nich pociągało za sobą utratę lenna, w razie winy seniora utratę zwierzchnictwa lennego.

Komendacja, w ustroju feudalnym akt oddawania się tzw. wolnych pod opiekę króla lub innych możnych zwanych seniorami i zobowiązania się wobec nich pod przysięgą do wiernej, dożywotniej służby jako wasale.

Dżihad, w islamie obowiązujący każdego wyznawcę nakaz szerzenia wiary muzułmańskiej i jej obrony. Może być realizowany metodami pokojowymi lub przez udział w tzw. świętej wojnie (śmierć w takiej wojnie daje muzułmaninowi natychmiastowe zbawienie).

Feudalizm, system osobistych zależności pomiędzy ludźmi, z których jedna strona (wasal) uznaje zwierzchnictwo drugiej (seniora), w zamian za beneficjum (nadanie urzędu lub nadanie ziemskie). Feudalizm jako ustrój charakteryzuje się rozwojem stosunków opartych na instytucji wasalstwa-senioratu, nadawania immunitetu możnym i ograniczeniu władzy króla w państwie. WASAL MOJEGO WASALA NIE JEST MOIM WASALEM!!!

Immunitet, całkowite lub częściowe zwolnienie ludności w dobrach feudalnych od powinności na rzecz państwa (immunitet ekonomiczny) lub wyłączenie jej spod sądownictwa panującego (immunitet sądowy).

„Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”, zasada ta polegala na tym, że senior dowodził tylko wasalem który jest bezpośrednio pod nim, a nie mógł wydawać poleceń podwładnym jego wasala.

Kultura arabska, początkowo cywilizacja oparta na handlu, koczowniczym pasterstwie, wysoko rozwiniętym rolnictwie. Była to kultura przesiąknięta wpływami islamu, która wykształciła się na Bliskim Wschodzie, w pólnoscnej Afryce i w Hiszpanii. Ta cywilizacja wykorzystywała osiągnięcia Bizancjum i Persji. Architektura była oparta, tak samo jak sposób zarządzania państwem, na kulturze Bizancjum. Nauka czerpała swą wiedzę z osiągnięć greckich, Dominowało budownictwo sakralne – meczety ze ścianami pokrytymi freskami zaczerpniętymi od Persów. Świętą Księgą był Koran – kodeks życia, studiowany w Mecce i Medynie. Oprócz tego bujnie rozwijała się także poezja dworska.

Samon, był kupcem frankijskim, choć jego imię jest pochodzenia celtyckiego. Jego zdolności
oraz pomoc jakiej Słowianom udzielił (dostarczał broń i żywność) spowodowały, że okrzyknięto go władcą. Po obaleniu władzy Awarów podjął walki z królem Franków – Dagobertem I i pokonał jego wojska w bitwie pod Wogastinsburgiem (631 r.). Sukcesy sprawiły, że jego władzę uznały plemiona czeskie i Derwan – władca Serbów połabskich. Plemię Korutanów (dzisiejszych Słoweńców) zawarło z nim sojusz. Wspólnie kilka razy spustoszyli Turyngię. Mimo, że Samon miał przynajmniej 22 synów, po jego śmierci państwo rozpadło się (653). Nie był to proces błyskawiczny, ale trwający kilkadziesiąt lat. Ziemie państwa Samona weszły później w skład Państwa Wielkomorawskiego.

Traktat w Verdun, 843r. - podział państwa między Lotara I (uzyskał tytuł cesarza, Włochy i pas dzielnic centralnych), Ludwika Niemieckiego (wschodnia część kraju) i Karola Łysego (zachodnia część kraju).

Przyczyny najazdów Wikingów:
a) głód ziemi (zamieszkiwali tereny górzyste, silnie zalesione),
b) przyrost demograficzny i przeludnienie ich terenów,
c) wyprawy były źródłem dochodów - łupy, majątek,
d) dochody z handlu morskiego,
e) kryzys i rozpad państwa karolińskiego oraz słabość państw z zachodniej Europy co stanowiło zachęte do kolejnych najazdów.

Osiągnięcia Bizancjum,
a) pokonanie Persów, odparcie Słowian i Awarów,
b) doskonałe fortyfikacje i floty,
c) wyrwanie części Syrii z rąk muzułmanów,
d) zlikwidowanie Bułgarii,
e) armia zbudowana z wolnych chłopów i posiadaczy ziemskich, oraz tajna broń – ogień grecki.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata