profil

Buddyzm.

poleca 85% 290 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Religię buddyjską zapoczątkował indyjski książę Siddhartha Gautama. W VI w.p.n.e. Gautama, nazywany Buddą, czyli "Oświeconym", nauczał, jak osiągnąć Oświecenie. Według niego należy oddawać się medytacji, wykazywać się mądrością i prawidłowym zachowaniem w każdej sytuacji życiowej. Buddyści wierzą także w reinkarnację, czyli ponowne narodziny po śmierci. Wyznawcy buddyzmu czczą Buddę, lecz nie widzą w nim boga. Dlatego też, choć buddyści mieszkają w wielu różnych krajach, nie wchodzą w konflikty z wyznawcami innych religii. Obecnie liczbę buddystów na świecie szacuje się na około 320 milionów, z których większość mieszka w Azji. Obrządki w świątyniach buddyjskich są zazwyczaj bardzo proste. Opierają się na recytacji fragmentów buddyjskich pism i składaniu ofiar Buddzie. Czasami mnisi wygłaszają także kazania. Podczas niektórych buddyjskich obrządków odbywają się procesje ze świecami i muzyką. Buddyjski bok obfituje w święta, których większość przypada w czasie pełni Księżyca. Najbardziej znane jest święto Wesak, obchodzone w maju lub czerwcu, kiedy to świętuje się zarówno narodziny Buddy, jak i jego Oświecenie oraz śmierć. Budda głosił Cztery Szlachetne prawdy, które określają stosunek do buddystów do cierpienia i wyjaśniają, jak można osiągnąć Oświecenie. Prawdy mówią, że cierpienie jest nieodłączną częścią świata oraz że źródłem cierpienia jest ludzka żądza przyjemności, że istnieje możliwość uwolnienia się od cierpień poprzez osiągnięcie stanu nazywanego nirwaną. Droga do osiągnięcia nirwany zwana jest Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżką. Buddyści regularnie składają Buddzie ofiary z kwiatów i jedzenia. Palenie kadzidełek lub świec i rozsypywanie płatków kwiatów wokół posągu Buddy to sposoby składania ofiar, które jednocześnie upiększają świątynie. Światło świec symbolizuje światłość wielkiej mądrości Buddy, a dym palonych kadzideł roznosi prawdę doktryny buddyjskiej między wiernymi. Buddyści medytują, aby oczyścić umysł i uwolnić się od myśli o sprawach materialnych. W ten sposób dążą do osiągnięcia "umysłu doskonałego" - jednej z faz Szlachetnej Ośmiostopniowej Ścieżki. Jednym ze sposobów medytacji jest koncentracja nad oddychaniem. Oczyszcza to umysł z egoistycznych myśli, sprawiając, że staje się on spokojniejszy oraz czystszy.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata