profil

Park Narodowy Bory Tucholskie

poleca 85% 764 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mimo że Park Narodowy Bory Tucholskie to najmłodszy z polskich parków narodowych (powstał 1 lipca 1996 r.), pierwsze plany objęcia ochroną przyrody na tych terenach pojawiły się już w 1946 roku i dotyczyły obszarów Strugi Siedmiu Jezior. Głównym orędownikiem tego pomysłu był wybitny regionalista oraz twórca Muzeum Historyczno –Etnograficznego w Chojnicach, Julian Rydzykowski. Za cel strategiczny obszaru przyjęto kompleksową ochronę unikalnego w skali europejskiej krajobrazu sandrowo-pojeziornego wraz z naturalną specyfiką jezior lobeliowych , torfowisk oraz borów sosnowych. Dumą parku jest wiele gatunków rzadkich zwierząt reliktowych (głównie z okresu borealnego, np. zimoziół północny lub brzoza niska) oraz endemicznych (krewniaczki jarzębiny). Wijąca się malowniczo wzdłuż północnej granicy kompleksu rzeka Brda uchodzi za jedną z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Europie.

Bartuś- największy dąb w Parku Narodowym Bory Tucholskie – uznawany jest za młodszego brata słynnego Bartka. Jego wiek szacowany jest na ponad 600 lat, a obwód pnia w najgrubszym miejscu wynosi niemal 7 metrów.

Niewielkie, posiadające zaledwie ponad 3 hektary powierzchni jezioro Głuche to obszar ochrony ścisłej na terenie Parku Narodowym Bory Tucholskie. Jego celem jest ochrona oligotroficznego charakteru zbiornika, wraz z występującymi w nim lobelią jeziorną oraz poryblinem jeziornym (na większej głębokości), a także żyjącymi tu ważkami. Warto dodać, że Głuche jest jednym z najczystszych jezior na terenie Borów Tucholskich.

Kolejnym lobeliowym zbiornikiem na terenie Parku Narodowym Bory Tucholskie jest jezioro Nierybno. Podobnie jak w przypadku jeziora Głuche, zostało one objęte ochroną ścisłą, mające na celu zachowanie jego oligotroficznego charakteru oraz występującej tu roślinności wodnej. Obok lobelii i poryblinu rośnie tu bardzo rzadka elisma wodna. Wbrew nazwie, w jeziorze Nierybno występują ryby – można tu spotkać szczupaka, okonia, leszcza i lina.

Jednym z najciekawszych obiektów na terenie Parku Narodowym Bory Tucholskie jest Struga Siedmiu Jezior. Na kompleks , co ciekawe, nie siedem, a osiem akwenów, połączonych ze sobą ciekiem wodnym (łączna długość to 9 kilometrów i 400 metrów). Do strugi zaliczają się następujące jeziora: Ostrowite, Zielone, Jeleń, Bułczak, Główka, Płęsno, Skrzynka oraz Mielnica. Nad woda łatwo zaobserwować rzadkie gatunki kaczek: gągoła i nurogęś, a na przybrzeżnych skarpach gniazda swe zakładają zimorodki.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Więcej informacji