profil

Wielka Rewolucja Francuska - przyczyny i przebieg

poleca 85% 433 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przyczyny wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej
- kryzys finansowy we Francji. Ogromne kwoty pochłaniało utrzymanie licznego dworu królewskiego, armii oraz koszty wojny z Anglią. Podatki płacone przez trzeci stan nie wystarczały, a skarb państwa był zadłużony. Francję nawiedziły klęski suszy, pomoru bydła i nieurodzaju. Wzrosła cena żywności.
- anachroniczny system organizacji społeczeństwa francuskiego. Każdy ze stanów obradował oddzielnie i głos każdego z nich liczył się jako jeden. Uprzywilejowanie pierwszego i drugiego stanu a trzeciego nie.
- wzrost znaczenia ekonomicznego burżuazji przy całkowitym braku wpływu tej grupy na rządy w państwie
- rozpowszechnienie się idei oświeceniowych (równość, wpływ narodu na władze i Władce).

Król Ludwik XVI zwołał Stany Generalne, czyli przedstawicielstwo wszystkich trzech stanów. Miały radzić nad przezwyciężeniem trudności finansowych państwa. Królowi chodziło przede wszystkim o to, aby Stany Generalne uchwaliły nowe podatki, które miały objąć także stany uprzywilejowane. Zwolennicy reform liczyli na to, że Stany Generalne przeprowadzą poważne zmiany ustrojowe w państwie. W maju 1789 roku Ludwik XVI zwołał do Wersalu posiedzenie Stanów Generalnych. Na początku doszło do sporu pomiędzy królem a przedstawicielami trzeciego stanu o sposób głosowania. Każdy ze stanów obradował oddzielnie a ich głos liczył się jako jeden. W ten sposób stan trzeci był przegłosowywany. Dlatego przedstawiciele tego stanu zażądali aby Stany Generalne obradowały wspólnie i podejmowały uchwały większością głosów. Król jednak się na to nie zgodził, dlatego stan trzeci uważając się za wyraziciela zdecydowanej większości ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym.
Przebieg rewolucji.

Król pragnął usunąć uczestników Zgromadzenia Narodowego. 14 lipca 1789 roku rozpoczął się Szturm na Bastylię co było początkiem rewolucji. Zaczęto usuwać przedstawicieli królewskiej władzy i powoływano na ich miejsce nowych. Tworzone został oddziały samoobrony zwane Gwardią Narodową. Napadano na dwory szlachty, plądrowano i palono je. Król wyraził zgodę na utworzenie Gwardii Narodowej. Została uchwalona Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. W 1791 r. uchwalona została konstytucja wprowadzająca nowy ustrój w państwie- monarchia konstytucyjna. W 1792 r. Francja wypowiedziała wojnę Austrii. Prusy odpowiadają się przeciwko Francji. Pomyślny przebieg wojny dla Francji. Król, próbujący wcześniej uciec, zostaje uwięziony ze swoją rodziną i oskarżony o spisek przeciwko wolności narodu. Finałem tego zdarzenia jest jego ścięcie na gilotynie w 1793 r. Władze przejęło Zgromadzenie Narodowe. Posiadało ono wrogów, m.in.; Austrię, Prusy, W. Brytanie. Jakobini przejęli całkowitą władzę wprowadzając terrorystyczne rządy. Tracili tym zwolenników. Ścinali na gilotynie przywódców. Władze przejęli przedstawiciele burżuazji i zmienili konstytucje.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata