profil

Rewolucja francuska absolutyzm Rosji Austrii i Prus

poleca 83% 235 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rosja w XVIII.-państwo staje się potęgą europejską za panowania Piotra I Wielkiego-reformy Piotra Wielkiego(*stworzenie200tyś armii *regularny pobór rekruta dla wojska *wprowadzenie podziału na gubernia{gubernator odpowiada przed carem}* budowa floty , założenie akademii morskiej i nawigacyjnej *przeniesienie stolicy do Petersburga{1703}był inicjatorem podboju Syberii{ekspedycja Wiłusa Beringa}*do Rosji przyłączył Inflanty,Kalerię,Ingię,Estonię)-reformy społeczne(*nowy alfabet*nakazał ubieranie się w stylu zachodnim*nakaz nauki tańca zachodniego,czytania prasy, palenia papierosów, picia kawy)-rozwój manufaktury metamrgicznej,włókienniczej
Za panowania carycy Katarzyny II Wielkiej1702/96 państwo stało się mocarstwem europejskim uczestniczącym w rozbiorach Polski(1772/1793/1795)
Austria w XVIII
Panowanie dynastii Habsburgów(Maria Teresa i cesarz Józef II)
Reformy:-powstanie200tyś armii-regularny pobór rekruta dla wojska-nowy podział administracyjny(obszary nie-austryjackie straciły autonomię a ludność nieaustryjacka swobodę)-generacja ludności nieaustryjackiej-rozwój manufaktur metalurgicznych i włókienniczych -nowy system podatkowy-reforma wsi i szkolnictwa(powstają szkoły powszechne, ludowe)-józefinizm-dążenie Józefa II do całkowitego podporządkowanie kościoła katolickiego państwu, jednak bez zrywania z Rzymem. Władca zlikwidował część klasztorów, których działalność uważał za zbędna. Dochody z przejętych dóbr przeznaczył na fundusz szpitali i szkół, a przede wszystkim na wypłacenie pensji duchowieństwu
Prusy w XVII -od 1618 Hohenzollernowie panują w Brandenburgii i w Prusach-w 1701 królem zostaje książę Fryderyk za jego rządów Prusy stają się potęga europejską -od 1740 w Prusach rządzi Fryderyk II
-reformy(*powstaje 200tyś armia *stały pobór rekruta do wojsk *nowy system podatkowy{stałe podatki}*nowy podział administracyjny* surowa dyscyplina w armii{dryl pruski}*stworzenie przybocznej gwardii królewskiej{tzn. gwardii drybradów}*rozwój manufaktury włókienniczej i metalurgicznej *kadrę oficerską tworzyli tzw. Junkrzy-przedstawiciele szlachty pruskiej)Prusy stawały się potęgą militarna za rządów króla Fryderyka Wilhelma I(1713/40)Nazywano go królem Kapralem. Główny nacisk położył na rozwój armii(*zwiększenie liczebności wojsk z 40 na 195tyś *rekrutów czyli chłopów i mieszczan powoływano pod przymusem *wprowadzenie surowej dyscypliny *jednostki gwardii złożone z żołnierzy o pokaźnym wzroście *wprowadzenie podatków w celu utrzymania armii, zreformowanie administracji)
Powstanie USA1.przyczyny wojen o niepodległość USA
-chęć uniezależnienia się od Wiel.Bryt.( koloniści płacą wysokie podatki, utrzymują wojsko angielskie, utrzymują angielskich urzędników, płacą cło, handel tylko za pośrednictwem Wiel.Bryt.)-Bezpośrednia przyczyna było bostońskie picie herbaty-17732.przebieg wojny o niepodległość
-1774-1kongres konfederacyjny w Filadelfii(ogłasza wojnę przeciw Wiel.Bryt.)-04.07.1776-ogłoszono deklarację o niepodległość(opracował ją m.in.Tomasz Jefferson. 13 kolonii brytyjskich ogłosiło niepodległość i powstanie Stanów Zjednoczonych Am.pn.)-koloniści zorganizowali armię pod dowództwem Jerzego Waszyngtona.-ważniejsze bitwy(1777-Saratago *1779-Sarannan{Kazimierz Puławski}*1781-Yorkown-zwycięstwo kolonistów; Anglicy zostali wyparci z kolonii)
-kolonistów w walce z Anglikami poparli Francuzi(Józef Marie La Fayette). Polacy(Kościuszko, Puławski), Hiszpania3.pokój w Wersalu (1783)państwa uznały niepodległość USA. Francja otrzymała Senegal, a Hiszpania Minastrę i Florydę-W Stanach została uchwalona pierwsza konstytucja na świecie(17.IX.1787)Twórcami konstytucji byli:Benjamin Franklin, Tomasz Jefferson, Jerzy Waszyngton, Aleksander Hamilton4.ustrój państwa-władza należała do dwuizbowego kongresu(izba reprezentantów, senat)-władza wykonawcza należała do prezydenta(na 4 lata, 2 każdemu max)-władza sądownicza należała do sądu najwyższego i federacyjnego Stany Zjednoczone były państwem feudalnym Prezydenci USA: *Jerzy Waszyngton, *Beniamin Franklin, Tomasz Jefferson
Wielka rewolucja Francuska(1789-1799)
Przyczyny -absolutne rządy Ludwika XIV(króla słońca, ?Państwo to ja?)-nieudane rządy Ludwika XV i XVI(pusty skarb, liczne długi, wojny, lata nieurodzaju, kryzys w rolnictwie, spadek produkcji)-życie ponad stan dworu Ludwika XVI-nierównomierny podział społeczeństwa francus.
Stany generalne
1,300,2%-stan I-duchowieństwo
1,300,2%-stan II-szlachta
1,300,96%-stanIII-burżułazja, rzemieślnicy, chłopi
Bezpośrednią przyczyną rewolucji było rozwiązanie stanów generalnych, które zwołał król, by ustalić nowe podatki(1789)
Przebieg:-14.07.1789-mieszkańcy Paryża burzą Bastylię-26.08.1789-ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka ii Obywatela(gwarantowała ona równość, wolność, braterstwo, tolerancję i prawo do własności obywateli)-porozumienie króla z uczestnikami rewolucji(do barw Paryża: czerwień, niebieski dodano biel-kolor królewski)
Skutki rewolucji Pozytywne-wystąpienie społeczeństwa w innych krajach europy i am.pd. spowodowało zniesienie monarchii absolutnej-państwo stało się bardziej przynależne do ludu a nie tylko do króla-ukrócona niesprawiedliwe przywileje duchownych i szlachty -zrównano ludność pod względem prawnym-wprowadzono wolność słowa, swobodę wyznania, nietykalność osobistą-większość państw zmieniała swój ustrój na republikę czyli rzady prezydenta wybieranego przez obywateli-coraz częściej stosowano trójpodział władzy-oddzielono kosciół od polityki państwa
negatywne-prześladowania religijne i społeczne-śmierć na gilotynie poniosło bardzo wielu ludzi-zniszczona dobra kościelne, zdewastowano i zbezczeszczono kościoły mające duże znacznie dla ludzi-zniesiono autorytet i funkcje króla, przerwano linie dynastyczne oraz tradycje dworskie, które choć zazwyczaj niesprawiedliwie świadczyły o randze państwa

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty