profil

Czym jest genetyka?

poleca 85% 115 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Genetyka- jest nauką zajmującą się dziedziczeniem oraz zmiennością organizmów. Cechy dziedziczne są przekazywane potomstwu przez rodziców. To między innymi kolor skóry, oczu , włosów, rysy twarzy, czy też umiejętność zawijania języka w rurkę. Nie wszystkie nasze cechy powstają na skutek dziedziczenia, niektóre z nich nabywamy. Na przykład, kiedy się skaleczymy, pozostaje nam blizna, której nie odziedziczą już nasze dzieci. Podobnie jest z opalenizną pojawiającą się na naszym ciele każdego lata. Cechy te powstają pod wpływem działania na nasz organizm różnych czynników środowiska. Nie przekazujemy ich potomstwu, dlatego są nazywane cechami niedziedzicznymi. Dziedziczenie cech odbywa się z niezwykłą dokładnością. Dlatego, patrząc na fotografię rodziny, bez trudu jesteśmy w stanie znaleźć podobieństwo istniejące między spokrewnionymi osobami. Na Ziemi nie ma dwóch identycznych osób. Ostatnie badania dowodzą, że to stwierdzenie dotyczy również bliźniąt jednojajowych. Wpływa na to zmienność, czyli występowanie różnic między osobnikami tego samego gatunku. Ludzie należą do gatunku Homo sapiens - człowiek rozumny - więc wyróżniają ich pewne cechy gatunkowe wspólne dla wszystkich jego przedstawicieli. Są dwunożni, mają wyprostowaną postawę ciała, zdolność mowy oraz przeciwstawny kciuk pozwalający im chwytać nawet drobne przedmioty. Każdy ma również cechy indywidualne, typowe tylko dla niego, które nie muszą się pojawiać u innych przedstawicieli gatunku. Cechami indywidualnymi człowieka są: unikatowe rysy twarzy, określony wzrost, kolor oczu i włosów, a także brzmienie głosu. Ta zmienność osobników w obrębie gatunku jet wynikiem rozmnażania płciowego, dzięki któremu potomstwo dziedziczy cechy po rodzicach, oraz wpływu środowiska. W latach 50 XX wieku poznano budowę nośnika informacji genetycznej. Wydarzenie to okazało się dla nauki przełomowe. Pozwoliło dokonać innych, niezwykle cennych odkryć. Obecnie genetyka ma zastosowanie w wielu dziedzinach i nadal intensywnie się rozwija, m.in. ma ona zastosowanie w medycynie, archeologii, kryminalistyce, oraz rolnictwie.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata