profil

Gospodarka Azji.

poleca 82% 723 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wiele towarów dostępnych na polskim rynku zostało wyprodukowanych w państwach azjatyckich. Są to zarówno ubrania, zabawki, jak i produkty przemysłu wysokiej technologii, na przykład sprzęt optyczny, audiowizualny, czy też komputerowy. Na artykułach tych najczęściej znajdujemy informację, że wyprodukowano je w Chinach, Korei Południowej, Japonii, Wietnamie, Tajwanie, czy Tajlandii. Towary pochodzące z tych krajów są powszechnie dostępne nie tylko w Polsce. Wiele państw na różnych kontynentach jest wręcz "zalewanych" przez produkty wytwarzane w Azji. Czy zatem gospodarka tego kontynentu jest tak dobrze rozwinięta, że zaspokaja ogromne potrzeby jego mieszkańców, a zarazem znaczna część dóbr może być przeznaczona na eksport? Jest to prawda, ale tylko w odniesieniu do niektórych azjatyckich państw.
Spośród wszystkich kontynentów, Azja odznacza się największym zróżnicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego. Ze światową potęgą gospodarczą, którą jest Japonia, kontrastują państwa zaliczane do najsłabiej rozwiniętych na świecie. Są to m.in. Bhutan, Afganistan, Nepal, Korea Północna i Bangladesz. O dysproporcjach w poziomie rozwoju świadczy na przykład zróżnicowanie wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca. Gospodarka wysoko rozwiniętych azjatyckich krajów opiera się w znacznym stopniu na nowoczesnym przemyśle przetwórczym. Do tej grupy państw, oprócz Japonii i Izraela, zalicza się również tzw. azjatyckie tygrysy. Nazwę tę nadano krajom, które na skutek szybkiego wzrostu gospodarczego w ostatnich 30 latach XX wieku przekształciły się z krajów rolniczych w nowoczesne kraje uprzemysłowione. Do tego grona zalicza się: Singapur, Koreę Południową, Tajwan oraz Hongkong - specjalny region administracyjny Chin. Wytyczoną przez nie drogą podążyły Tajlandia, Filipiny, Malezja, oraz Indonezja. Szybki rozwój gospodarczy w tych państwach był możliwy dzięki inwestycjom zagranicznym w przemysł przetwórczy. Wytwarzane produkty są eksportowane do wielu krajów świata, co jest źródłem dużych dochodów azjatyckich tygrysów.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta