profil

Polityka zagraniczna Polski w okresie międzywojennym.

poleca 84% 1116 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polska na arenie międzynarodowej po I wojnie światowej.
Dla odrodzonej Polski bezpieczeństwo granic było związane z utrzymaniem systemu wersalskiego w Europie i przynależności do Ligi Narodów. Położenie geograficzno- polityczne państwa polskiego stwarzało specyficzną sytuacje dla polityki zagranicznej. Najwięksi sąsiedzi; Niemcy i Rosja utracili mocarstwową pozycję. Polska miała przyjazne stosunki tylko z Łotwa i Rumunią. Zawarty w 1921 roku sojusz polsko- rumuński służył obronie przed Rosją. Stan zwieszczonego konfliktu cechował stosunki polsko-litewskie i polsko- czechosłowackie. Dyplomacja Francuzka zmierzała do za ciśnienia stosunków z Polską, gdyż w Paryżu istniała obawa przed rewanżyzmem w polityce niemieckiej. Czynniki te zdecydowały o zawarciu w 1921 roku polsko- francuskiego sojuszu wojskowego. Rząd francuski podpisał z Polską sojusz i zgodził się udzielić jej znacznej pożyczki. Pakt reński podpisano w Locarno na konferencji, w październiku 1925 roku osłabił sojusz polsko- francuski. W 1925 roku rząd polski podpisał konkordat , który zwalniał od podatków dobra kościelne oraz wprowadzał odrębne sądownictwo kościelne i obowiązkowe nauczanie religii w szkołach. Papież Pius XI wydał bulle znoszącą zależność polskich diecezji od niemieckich arcybiskupów. Treść bulli papieskiej była zgodna z polska racją stanu.

Polityka równowagi między Berlinem a Moskwą.
Pakt Brianda- Kellogga to układ międzynarodowy potępiający wojnę jak sposób rozstrzygania sporów. Pakt podpisało piętnaście państw.
W lipcu Polska 1931 roku podpisała układ o nieagresji z ZSRR.
Polityka równowagi wymagała uregulowania stosunków z Niemcami. Niemcy po wyjściu z Ligii Narodów były izolowane na arenie międzynarodowej. W styczniu 1934 roku Polska zawarła z zachodnim sąsiadem układ- deklarację o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach. Szefem równowagi wobec sąsiadów polski w dyplomacji był od 1932 roku Józef Beck. W 1936 roku Hitler łamiąc postanowienia traktatu wersalskiego obsadził wojskiem pas Nadrenii co zaniepokoiło Francję , która odnowiła kontakty dyplomatyczne z Polską. W 1936 roku zawarło układ umożliwiający zaciągnięcie pożyczki na modernizację polskiej armii. W maju 1939 roku podpisano protokół, w którym ustalono pomoc Francji jeżeli napadnięta zostanie Polska.

Konflikt z Litwą i problem Zaolzia.
W 1926 roku Niemcy zyskali sojusznika w Litwie. Oba kraje znosiły skargi na Polskę w kwestii ochrony praw mniejszości narodowych. Państwo litewskie utrzymywało, że jest w stanie wojny z Polską. W 1938 roku w następstwie granicznego incydentu zginął Polski żołnierz. Beck wystosował do władz żądanie nawiązania stosunków dyplomatycznych w ciągu 48 godzin. I tak się stało. Drugiego października 1938 roku Zaolzie powróciło do Polski.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty