profil

"Folwark zwierzęcy" jako powieść alegoryczna - wydarzenia w Rosji, a sytuacje w powieści.

poleca 84% 730 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Folwark ukazany przez Orwella jest jako państwo, w którym rządy sprawowane przez jednostkę doprowadzają do buntu, obalenia wladzy i ustanowienia innych porządków. "Folwark zwierzęcy" jest powieścią alegoryczną co oznacza, że wydarzenia w niej ukazane nie wydarzyły się naprawdę, tylko odnoszą się do wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce, są zamierzoną aluzją polityczną i historyczną, a zwierzęta w niej występujące są odpowiednikami ludzi- mają ich cechy.
Przedstawię kilka wydarzeń w Rosji w I. poł. XX wieku i odniosę je do poszczególnych sytuacji fikcyjnych na folwarku.
Zacznijmy od *przestarzałego systemu feudalnego, władzy absolutnej cara i ciężkich warunków życia najniższych warstw spolecznych: zwierzętom żyło się źle, ponieważ właściciel folwarku nie dbał o nie, nie dawał im jeść ani pić, sam popadł w alkoholizm i całkowicie przestał zajmować się podopiecznymi.
W końcu wybucha rewolucja październikowa (1917), jako wyraz buntu przeciwko caratowi: zwierzęta postanowiły, że nie mogą tak dalej żyć i biorą sprawy w swoje ręce- wypędzają pana Jonesa z folwarku.
*Następnie lud przejmuje władzę i ustanawia nowe porządki: zwierzęta przejęły władzę na folwarku i ustanowiły zasady animalizmu.
*Następuje powołanie komisarzy ludowych, spośród których wyłonić ma się grupa przywódców: zwierzęta wybierają na swoich przywódców świnie- jako najbardziej wykształcone zwierzęta.
*Gdy komisarze przejmują władzę, stopniowo stają się grupą uprzywilejowaną: świnie ogłaszają się grupą uprzywilejowaną, zmieniają zasady animalizmu, zmieniają racje żywnościowe- zwiekszając godziny pracy; inne zwiezęta pracują na ich rzecz.
*W elitach dochodzi do konfliktów: między dwoma knurami (Snowballem i Napoleonem) dochodzi do spięć, kłócą się o wszystko, każde z nich ma inne pomysły, stosuje inne metody zdobywania zwolenników i działania na rzecz folwarku.
*Po śmierci Lenina na pierwszy plan wysuwa się Józef Stalin, który w bezwzględny sposób pozbywa się przeciwników i sprawuje władzę absolutną opartą na całkowitym podporządkowaniu sobie społeczeństwa: po śmierci Majora na pierwszy plan wysuwa się Napoleon, który pozbywa się przeciwnika- poszczuł psami Snowballa; sprawuje władzę nad resztą zwierząt, które muszą mu się podporządkować.
*Zapanowuje terror- zastraszanie, donosicielstwo, NKWD (służby specjalne), masowe aresztowania i mordy, zmuszanie do przyznawania się do niepopełnionych czynów i składania samokrytyki, preparowanie fałszywych oskarżeń, zakładanie obozów dla więźniów politycznych: wśród zwierząt zapanował terror- zastraszano je psami, zmuszano do przyznawania się do niepopełnionych czynów- współpracy ze Snowballem, trzymanie w strachu.
*Doniosła rola propagandy w tworzeniu fałszywego obrazu rzeczywistości i manipulowaniu społeczeństwem: zwierzętom wmawiano, że przybywa jedzenia, żyje się lepiej niż za czasów Jonesa- w rzeczywistości pracowały ciężej, jedzenie przywłaszczały sobie świnie, winę za niepowodzenia zwalano na Snowballa, straszono powrotem Jonesa.
*Stworzenie specyficznego języka służącego propagandzie: przemówienia Squealera, w których głosił, że wszystko jest dobrze, nadawał zasługi Napoleonowi, który przypisywał sobie zasługi i pomysły Snowballa; pisanie wierszy i pieśni na cześć Napoleona, które w rzeczywistości były utworami propagandowymi, a nie pisanymi na jego cześć.
*Zastąpienie obalonego caratu nową formą władzy totalnej opartej na ucisku społeczeństwa i przywilejach grupy rządzącej: władza absolutna Napoleona, który stopniowo zmienia się w człowieka.
Mam nadzieję, że powyższymi przykładami udowodniłam, że jest to powieść alegoryczna.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty