profil

Dawne cywilizacje.

poleca 88% 107 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Sumerowie Sumerowie

Cechy 1 cywilizacji:powstały nad wielkimi rzekami,urbanizacja,umiejętność pisma,wykształtowanie się władzy państwowej.
Praojczyzną ludów senickich była Etiopia, a kolebką ludów indoeuropejskich były stepy.Najstarszą cywilizacją była cywilizacja Sumerów.Osiedlili się w południowej Mezopotamii w 4 tys.p.n.e.Założyli państwa-miasta rządzone przez królów kapłanów(teokracja).Najważniejszym miejscem w państwie była światynia Zikkurat.W18w.p.n.e. władza z dynasti Hammurabi zjednoczył państwa Mezopotami tworząc Babilon.Ujednolicił on kodeks prawny.Sumerowie:pismo klikowe, koło,koło garncarskie,wytop brązu,kolorowe szkło,cegła z gliny,system dziesiętny i 6-dzisiętny. Bavilończycy:kodyfikacja prawa,zegar słoneczny,podział doby,godziny,minuty,
obliczenia matematyczne. Egipt powstał w 3100r.p.n.e. Monarchia despotyczna-forma rządów, w której władza panującego jest nieograniczona.Wierzenia i kultura Egipcjan:opracowali własny kalendarz,skonstruowali zegar wodny,robili operacje
chirurgiczne,zoomorfizm(wyobrażenie sobie bogówjako zwierzęta),wierzyli że życie pośmiertelne jest
bardziej szczęśliwe,twierdzili że dusza może egzystować tylko przez mumyfikację, aby zmarły żył wiecznie,musi odbyć spowiedź. Podział: Faraon-urzędnicy-chłopi,kupcy,rzemieślnicy-niewolnicy. Cywilizacja nad Indusem rozpoczęła się 3 tys.p.n.e.Twórcami był lud Drawidów. Ok.1500r.p.n.e.ludy Indusu zostały podbite przez Ariów.
Podzielili oni społeczeństwo na warny(kapłani,wojownicy,chłopi,ludnosc podbita).Warny dzieliły się na kasty.Kasta-zamknięta grupa społeczna, której odrębność uwarunkowana jest zwyczajowo.Do 600r.p.n.e.Indie
podzielone były na kilka państw.W 321r.p.n.e. doszło do zjednoczenia i utworzenia 1 królestwa. W 5 w.n.e. Indie zostały podbite przez Humów.Kolebką cywilizacji chińskiej były doliny rzeki Huang-Ho i Jangcy, gdzie w
5 tys.p.n.e. pojawiły się 1 osady.W 2 tys.p.n.e. powstało państwo rządzone przez Szang.Rozpoczęto budowę wielkiegomuru. .Osiągnięcia chińczyków:żelazny pług,porcelana,karty do gry,papier, jedwab.Religia Indii:Wedyzm,
Braminizm(Brahma-reinkarnacja),hinduizm(Wisznu,Śiwa),buddyzm(nirvana). Religia Chin:Konfucjusz(harmoniaoparta na dobru dla drugiego człowieka), taoizm(życie w czystości,prostocie i samotności). Sydor,Tyr i Byblos zamieszkiwali Fenicjanie.Osiągnięcia:purpurowy barwnik do tkanin,pisma alfabetyckie. Abraham przeprowadził
Hebrajczyków z Ur do Kannan,Osiedlili się oni w Egipcie. W 13 w.p.n.e. Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu.W 1030 r.p.n.e. Izraelici tworzą Królestwo Izraela.1 królem zostaje Saul.1001-969p.n.e. panowanie króla Dawida. 969-931-panowanie Salomona.Budowa świątyni jerozolimskiej.931 rozpad królestwaIzraela na królestwo Judy oraz Izrael.
587-król Babilonii zdobył Jerozolimę(początek niewoli Babilońskiej)

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty