profil

Krwioobieg kręgowców

poleca 85% 106 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Układ krążenia

RYBY
- posiadają jeden obieg,
- serce żylne u ryb zawiera zawsze krew bez O2,
- krew przechodzi raz przez serce, dwa razy przez naczynia włosowate,
- Serce = 1 przedsionek + 1 komora,
- krew żylna (odtelniona) płynie z serca ku przodowi aortą brzuszną i rozdziela się na kilka par tętnic skrzelowych, po jednej na każdy łuk skrzelowy. Stąd kre dostaje się do naczyń włosowatych skrzeli, gdzie się natlenia i już jako krew tętnicza (natleniona) płynie żyłami skrzelowymi do głównego naczynia zwanego aortą grzbietową. Aorta grzbietowa rozdziela się na tętnice, które zaopatrują w krew tętniczą wszystkie narządy ciała. W naczyniach włosowatych poszczególnych narządów krew oddaje tlen i znów jako krew żylna płynie do żył głównych i do serca,
- istnieją naczynia wiodące krew (natlenioną) do naczyń włosowatych skrzeli do naczyń włosowatych narządów ciała. Krew musi przejść dwa razy przez naczynia włosowate po wyjściu z serca, - nie uzyskuje w ten sposób wysokiego ciśnienia a prędkość obiegu krwi jest wolna.

Ryby chrzęstnoszkieletowe — krew z CO2
- zatoka
- przedsionek
- komora
- stożek tętniczy (jest częścią serca)

Ryby kostnoszkieletowe — krew z CO2
- zatoka
- przedsionek
- komora
- opuszka tętnicza (część naczynia krwionośnego) do skrzeli (do obu)

PŁAZY
- serce składa się z dwóch przedsionków i 1 komory,
- występuje obieg skórny,
- ma 2 obiegi: duży i mały zwany płucnym,
- aorta brzuszna i grzbietowa połączona za pomocą łuków aorty,
- łuki aorty mają rozgałęzienia prawe i lewe,
- zwiększone ciśnienie i prędkość obiegu krwi,
- krew wracająca z płuc jest natleniona słabo, gdyż płuca płaza mają prymitywną budowę i prymitywny jest ich sposób wentylacji,
- krew wracająca z ciała jest słabo odtleniona, gdyż jest mieszaniną krwi, która zostawiła tlen w różnych narządach wewnętrznych ciała oraz krwi, która płynęła przez naczynia skórne i tam pobrała znaczną ilość tlenu,
- krew z CO2 do prawego przedsionka do komory do płuc z) 2 do lewego do komory do organizmu,

MAŁY: komora, płuca, przedsionek lewy,
DUŻY: organizm, przedsionek prawy (do prawego przedsionka krew z CO2),
- do płuc wpływa krew żylna, do reszty ciała tętnicza,
- krew przechodzi tylko raz przez serce i przez naczynia włosowate.

GADY
- posiadają dwa obiegi: płucny i duży,
- aorta rozgałęziona (zaczyna obieg duży),
- tylko krokodyle mają oddzieloną komorę całkowicie (reszta nie do końca),
- 2 przedsionki i dwie komory (częściowo podzielone),
- serce: część tętnicza i część żylna.

PTAKI
- 2 obiegi
- płucny i duży,
- dwa przedsionki, dwie komory oddzielone całkowicie,
- tylko jeden łuk aorty skierowany w prawo,
- wysokie ciśnienie i prędkość.

SSAKI
- 2 obiegi,
- 2 przedsionki i 2 komory całkowicie oddzielone,
- tętnica płucna i żyła płucna,
- aorta i żyła główna,
- jeden łuk aorty skierowany w lewo,
- tętnica płucna i żyła główna
- krew odtleniona,
- aorta i żyła płucna (krew natleniona),
- wysokie ciśnienie i duża prędkość.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty