profil

Polityka zagraniczna III Rzeszy przed II wojną światową.

poleca 85% 157 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pilotka zagraniczna 3 rzeszy przed 2 wojną światową.
Niemcy chcieli zwiększyć przestrzeń życiową ,dlatego władze 3 Rzeszy chciały zwiększyć powierzchnie kraju.
- Przyłączenie Saary
W 1920 roku Saara została odłączona od Rzeszy Niemieckiej i przekazana pod zarząd Ligi Narodów jako Terytorium Saary. W przeprowadzonym w 1935 roku referendum większość mieszkańców Saary opowiedziała się za powrotem do Niemiec.
-Anschluss Austrii
został zrealizowany wraz z wkroczeniem Wehrmachtu do Austrii 12 marca 1938.Niemieckie wojska w ciągu jednego dnia przejęły Austrię.
-Podporządkowanie Czechosłowacji
Pierwotnie żądaniem Hitlera było przejęcie Kraju Sudeckiego, zamieszkiwanego przez Niemców Sudeckich. W rzeczywistości celem nie było li tylko "wyzwolenie" Niemców sudeckich, lecz całkowite rozbicie Czechosłowacji. W tym zakresie opracowano tzw. Fall Grün .W toku mediacji Wielkiej Brytanii i Francji oraz dalszej presji i gróźb Hitlera, podpisano Układ monachijski, będący faktycznie oddaniem Czechosłowacji pod rządy nazistów. Utworzony został Protektorat Czech i Moraw.
-Aneksja Kłajpedy
W 1939 przyłączono okręg Kłajpedy, należący do Litwy
Pakty i sojusze.
-Rzesza zawarła porozumienie z faszystowskimi Włochami i Japonią tworząc tzw. oś Berlin-Rzym-Tokio.
Pakt antykominternowski – układ podpisany 25 listopada 1936 roku w Berlinie, przez przedstawicieli rządów Niemiec i Japonii, w celu koordynowania działań przeciwko Kominternowi - III Międzynarodówce Komunistycznej
państwa Osi
pakt stalowy, pakt berliński
-pakt o współpracy z ZSRR

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta