profil

Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona”-ludzkie postawy wobec cierpienia.

poleca 89% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czym jest cierpienie? Według definicji jest to ogromny ból fizyczny lub psychiczny, ale czy jakiekolwiek słowa są w stanie to wyrazić. Bez wątpienia dotyka ono wielu z nas. W trudnej sytuacji cierpienie potrafi odebrać wiarę, nadzieje a nawet chęć do życia. Każdego dnia na wiecie dzieje się wiele aktów agresji takich jak pobicia, znęcanie się nad bezbronnymi, gwałty oraz śmierć. Niektórzy od najmłodszych lat skazani są na cierpienie poprzez choroby bądź straszny los, jaki ich spotkał.

Większość ludzi w chwilach cierpienia szuka ukojenia w rozmowie z Bogiem. Wiara w Niego daje im siłę i nadzieję. Dobrym przykładem jest sytuacja w mojej rodzinie. W wieku 13 lat u mojej kuzynki wykryto guza mózgu, poprzez nieumyślność lekarzy została sparaliżowana. Dziś ma 19 lat a jej matka opiekuje się nią z taką samą miłością i oddaniem ja to robiła na początku. Mimo wszystkich przeciwności to wiara i modlitwa do Boga dała jej nadzieję na uzdrowienie Agnieszki, na to, że kiedyś znów będzie mogła chodzić oraz mówić. Przez te wszystkie lata nie otrzymała wiele pomocy, dlatego szukając wsparcia odnalazła je dopiero w Bogu, modląc się żarliwie.

Hiob był osobą sprawiedliwą, zamożną i bogobojną, którą Bóg wystawił na ciężką próbę. Zawsze pamiętał o bogu, składają mu za każdym razem ofiary oraz modląc się do niego. Któregoś dnia po wędrówce, jaką szatan odbył po ziemi odwiedził Boga. W czasie rozmowy Bóg spytał się o Hioba, gdyż uważał Ga za swojego najwierniejszego sługę. Szatan wątpiąc w jego pobożność namówił Pana, aby wystawił go na próbę. Po tych słowach na Hioba zaczęły spadać nieszczęścia. Stracił cały majątek, słudzy zginęli w ogniu, jego dzieci zostały pogrzebane po gruzami domu zniszczonego przez huragan, aż w końcu i on zachorował na straszliwą chorobę – trąd. Człowiek jest istotą ciekawą, więc Hiob zastanawiał się, dlaczego Pan go ukarał, chociaż nie uczynił niczego złego, jednak nie stracił wiary i nie maił pretensji do Niego. Inna postacią biblijna, która z godnością zniosła cierpienie jest Abraham. Był wierny, bogobojny i pobożny, lecz przez długi czas nie mógł mieć dzieci, aż w końcu w wieku dziewięćdziesięciu lat Bóg obdarował Abrahama i jego żonę Sarę synem, któremu nadał imię Izaak. Kilka lat później, gdy Izaak podrósł, Bóg chciał przekonać się, kogo Abraham bardziej kocha – swego syna czy Pana Boga. Kazał, więc mu wziąć Izaaka i złożyć go w ofierze. Abraham bez chwili zastanowienia uczynił tak jak mu nakazano. Następnego dnia zabrał Izaaka i wyruszył na wyznaczone miejsce gdzie zbudował ołtarz kładąc na nim syna. W tej samej chwili zawołał do niego anioł mówiąc by nie robił krzywdy chłopcu, gdyż Bóg przekonał się, że go kocha. Abraham z radością przytulił syna i złożył w ofierze baranka zaplątanego w krzakach.

Kolejnym przykładem wierności Bogu jest historia Żydów w czasie II wojny światowej, których losy jest trudno opisać. Zagłada Żydów jest jednym z najstraszniejszych i najokrutniejszych momentów w historii XX w. Jeszcze przed wojna spotkali się z dyskryminacją. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. byli zamykani w obozach koncentracyjnych, czyli obozach śmierci oraz w gettach, specjalnych dzielnicach miasta odizolowanych od ludzi. Przez cały ten czas Żydzi nie wyrzekli się Boga, oraz nie winili go za cierpienie, przez jakie musieli przejść.

Bez wątpienia nikt nie chce doświadczyć cierpienia, choć każdy odczuwa je inaczej. Niektórzy twierdzą, że bóg tak chciał i nie tracę wiary. Inni natomiast obwiniają Boga za swój los mówią, że gdyby ich kochał nie skazywałby ich na taki los. Należy jednak zauważyć, że nie zależnie od wszystkiego każdy z nas odczuwa ból.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty