profil

Omów podział dziejów Ziemi: ery, okresy, fałdowania.

drukuj
poleca 84% 743 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rozwój świata organicznego Ziemi stał się podstawą podziału dziejów Ziemi na ery okresy i piętra,
- W okresie prekambru ok 4,6 mld lat temu powstał glob ziemski, atmosfera i hydrosfera, pojawiło się życie organiczne, zarysowały się kontynenty, powstały złoża np. złota (Kanada, Syberia).
- Era paleozoiczna -570 mln.lat temu. Pozostawiła skamieniałości zwierząt, roślin, w dewonie pojawiły się pierwsze zwierzęta lądowe, paprotniki; w karbonie, lasy karbońskie (z paprotników) owady, otwornice; w permie, wymarło ok. 50% organizmów zwierzęcych.
W paleozoiku miały miejscy ruchy górotwórcze: G. Świętokrzyskie, Sudety
- Era mezozoiczna - 225mln lat temu. W triasie pojawiły się ssaki, w jurze - ptaki, w kredzie - ssaki łożyskowe, z końcem ery wyginęły dinozaury.
- Era kenozoiczna zaczęła się 65mln.lat temu i trwa do dziś, ukształtował się obraz lądów, w świecie zwierzęcym dominują ssaki. Pojawia się człowiek. W trzeciorzędzie powstaje węgiel brunatny, przypadają alpejskie ruchy górotwórcze: Karpaty. W czwartorzędzie wystąpiły wahania klimatu, miały miejsce silne zlodowacenia typu kontynentalnego - powstał Bałtyk.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
24.2.2011 (17:03)

dobre to jest bo krótkie

17.3.2008 (15:05)

krótkie i dobre :) wsam raz na notatke z geografii;)

23.8.2007 (10:18)

NO I TEGO WŁAŚNIE SZUKAŁAM;-)