profil

Odkrycia i reformacja - sciąga

poleca 85% 170 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Krzysztof Kolumb

1.Przyczyny i skutki odkryc geograficznych:
a)przyczyny:
-przeludnienie w europie
-mozliwosc znalezienia pracy
-mozliwosc zdobycia bogactwa głownie przez uboga szlachte Portugalska i Hiszpańska
-chęć udowodnienia, że Ziemia jest okrągła
-chęć znalezienia morskiej drogi do Indii,
-wynalezienie busoli i zbudowanie karaweli
-powstanie dokładniejszych map i globusa
b)Skutki:
-nagły wzrost cen wielu towarów
-powstanie nowych szlaków handlowych
-przywiezienie takich produktów kolonialnych jak korzenie, owoce, ziemniaki, pomidory, kukurydza, herbata, kawa, kakao, jedwab, trzcina cukrowa, tytoń
-zniszczenie trzech cywilizacji: Majów, Azteków, Inków
-rozwój żeglarstwa głównie morskiego
-przywiezienie olbrzymich ilości złota i srebra,
-rozwój chrześcijaństwa,
2.Odkrycia Hiszpanów i Portugalczyków:
a)Portugalczyk - Bartłomiej Diaz w 1488 roku odkrył południowy kraniec Afryki nazwany później Przylądkiem Dobrej Nadziei,
b) Portugalczyk - Vasco da Gama w latach 1497-1498 dopłynął do Indii drogą morską wokół południowych wybrzeży Afryki,
c)Portugalczyk-Pedro Alvarez Cabral w 1500r. odkrył wybrzeża Brazylii.
d) Portugalczyk(dla hiszpani) - Ferdynand Magellan w 1519-1522 opłynął świat
e) Hiszpan - Ferdynand Cortez w latach 1519-1521 zdobył Meksyk, uzależniając od siebie państwo Asteków,
f) Hiszpan - Franciszek Pizarro w latach 1532-1535 podporządkował sobie Peru, gdzie zamieszkiwali Inkowie.
g) Włoch(do hiszpani) - Krzysztof Kolumb w czasie swoich wypraw w latach 1492-1506 odkrył Wyspy Bachama.
3.Pojęcie dualizmu gospodarczego:
Dwutorowy rozwój gospodarczy; w nowożytnej Europie polegał na powstaniu w krajach leżących na wschód od rzeki Łaby gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej (rolnictwo ekstensywne), a na zachód początków gospodarki kapitalistycznej (rolnictwo intensywne). Proces ten rozpoczął się w XVI wieku.
Przyczyny:
-wielkie odkrycia geograficzne
-rezygnacja ze służby rycerskiej na rzecz wojsk zaciężnych
-spadek realnej wartości pieniądza
-dążenia szlachty do zwiększenia swoich dochodów
4.Przyczyny reformacji w Europie:
-Głęboki upadek moralny duchowieństwa
-Sprzedaż odpustów
-Handel relikwiami
-Gromadzenie majątków przez duchowieństwo
-Słabe wykształcenie duchownych
-Walka o władzę polityczną
-Wzrastająca władza papieża, biskupów, księży (duchowieństwa)
- język łaciński jako obowiązujący w Kościele
5.Reformacja w Niemczech i Szwajcarii:
a)w Niemczech:
-Marcin Luter i jego teyz
-Tomasy Munzer i jego udział w wojnie chłopskiej (1524-1525)
b)w Szwajcarii: ----
6.reformacje we Francji i Angli:
a)we francji:
-hugenoci
-noc św. Bartłomieja 1572r.
-edykt Nantejski
b)w Anglii:
-Akt supremacji 1534r.
-etapy ustanowienia Anglikanizmu religią państwową

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty