profil

Zbierz argumenty przemawiające za uniwersalną wymową przypowieści biblijnych. (matura ustna)

poleca 86% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


Uniwersalna wymowa to taka, która ma charakter powszechny, jednolity, dotyczący każdego człowieka bez względu na rasę, kulturę, religię i miejsce geogr., w którym człowiek żyje. Przypowieść to gat. epicki, zawierający dwie płaszczyzny treściowe: realistyczną i pojęciową.
Pojęciową treść można interpretować, dostosowując ją do postaw, zachowań, wartości, którymi winien kierować się człowiek. Przypowieści biblijne znajdują się w ST. Testamencie i jest nią Księga Przysłów oraz w Nowym Testamencie. Najbardziej znane przypowieści:
-O synu marnotrawnym – nauka płynąca z niej, to wołanie o pomoc dla każdego, który potrafił zrozumieć swój błąd i odbije się od dna upadku. Trzeba podać pomocną dłoń.
-O miłosiernym samarytaninie – okaż pomoc duchową i materialną wszystkim, którzy jej potrzebują, zrezygnuj z części swoich dóbr i podziel się nimi z bliźnim.
-O dobrym pasterzu – Zwróć swoją uwag na tych, którzy błądzą, czasami warto zwrócić uwagę na jednego człowieka, który odstał od „stada” i nie potrafi znaleźć właściwej drogi życia.
-O siewcy – Ziarno wtedy wyda doskonały plon, kiedy padnie na dobry, przygotowany grunt. Człowiek, który wyrósł w systemie wartości będzie prawy, uczciwy, ten zaś, który go nie ma, żyje, ale tylko fizycznie.
Z argumentów owych wynika, że przypowieści biblijne stały się źródłem wartości dla ludzi na wszystkich kontynentach. O żywotności przypowieści świadczą wyrażenia, które na stałe zagościły w naszych wypowiedziach na co dzień, np. „miłosierny Samarytanin”, „dobry pasterz”, „wdowi grosz” itd.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata