profil

Jak napisać wypracowanie? Kroki i wskazówki

poleca 73% 1446 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dobre wypracowanie powinno składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Najważniejsze jest jednak, abyś dokładnie sprecyzował temat i trzymał się go.

Kroki
1. Wybierz temat.
2. Nadaj swojej pracy tytuł.
3. Zbierz potrzebne informacje i materiały.
4. Zaplanuj wypracowanie, robiąc plan, na którym spiszesz poszczególne punkty i podkreślisz te, które są najważniejsze.
5. Napisz wstęp, wprowadzający odbiorcę w temat wypracowania bez zagłębiania się w szczegóły.
6. Napisz rozwinięcie, zaczynając każdą myśl od nowego akapitu.
7. Napisz zakończenie, podsumowujące najważniejsze punkty wypracowania.
8. Przeczytaj pracę kilka razy po jej ukończeniu i dokonaj koniecznych poprawek.

Wyobraź sobie, że jesteś jej odbiorcą, a nie autorem. Czy jej treść jest dla Ciebie klarowna?

Wskazówki
1. Używaj cytatów, by wzbogacić wypracowanie.
2. Pisz starannie lub – jeśli istnieje taka możliwość – wydrukuj pracę na komputerze.
3. Niektórzy wolą napisać wstęp, rozwinięcie i zakończenie wypracowania w innej kolejności, np. zaczynając od rozwinięcia lub zostawiając je na sam koniec. Jeżeli ułatwi Ci to pisanie, śmiało - wymyśl własny tryb pracy.
4. Wybierz temat, na który coś wiesz, lub zagadnienie, o którym chcesz się czegoś nauczyć. Ostrzeżenia
5. W przypadku dłuższej pracy strony powinny być ponumerowane.
6. Unikaj „lania wody” i dygresji.
7. Nie używaj mowy potocznej i kolokwializmów.
8. Rozwinięcie nie może być krótsze niż wstęp i zakończenie razem wzięte.
9. Zazwyczaj praca powinna zawierać bibliografię. Zbierz wszystkie źródła, z których korzystałeś (pomijając mniej rzetelne) i wypisz je w kolejności alfabetycznej. Książka powinna być opisana w następującej kolejności: autor, tytuł, miejsce i data wydania, wydawnictwo.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta