profil

Partie liberalne

poleca 85% 578 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Partie liberalne, ugrupowania powstałe na przełomie XIX i XX w., program oparty na liberalizmie. Partie te odegrały istotną rolę w promowaniu demokratycznych zasad gry politycznej, upowszechnieniu prawa wyborczego, przeciwstawiały się klerykalizacji życia politycznego.

Procesy te spowodowały, że niektóre z nich osiągnęły rangę partii rządzących np. Partia Liberalna (Wielka Brytania), Venstra (Norwegia), Liberalna Partia Ludowa (Finlandia). Zakończenie procesu upowszechniania prawa wyborczego spowodowało, że partie liberalne zaczęły tracić znaczenie i mają obecnie bardzo słabe poparcie wyborcze. Względnie silną pozycję zachowały tylko niektóre; np. Wolna Partia Demokratyczna – FDP (Niemcy), Liberalna Partia (Wielka Brytania), Republikanie (Włochy), Partia Wolności i Postępu – PVV (Belgia).

Wśród partii liberalnych wyróżnia się dwa nurty. Jedne (partie liberalizmu gospodarczego) opowiadają się za pozarynkową koncepcją rozwoju gospodarczego i eliminacją interwencjonizmu państwowego w sferze ekonomii, postulują konieczność wspierania przez państwo indywidualnej przedsiębiorczości oraz zagwarantowania jednostce podstawowych praw i wolności.

Partie liberalizmu socjalnego z kolei akcentują w swoich programach, iż niezbędnym warunkiem korzystania z wolności przez wszystkich obywateli jest równość szans w dostępie do kultury, edukacji, lecznictwa itp. (idea sprawiedliwości społecznej i egalitaryzmu) oraz zagwarantowanie wszystkim minimum socjalnego. Nakładają na państwo obowiązek ochrony podstawowych uprawnień społecznych i ekonomicznych.

Państwo powinno być praworządne, sprawne i mieć niewielki zakres kompetencji. Głównym zadaniem państwa jest m.in. tworzenie prawa, strzeżenie bezpieczeństwa obywateli i tworzenie warunków gwarantujących wolność obywateli i nietykalność własności prywatnej.

Liberałowie uznają państwo demokratyczne z wyraźnym zachowaniem trójpodziału władzy:
- Władza Ustawodawcza
- Władza Wykonawcza
- Władza Sądownicza

Dlatego wybrałam partię liberalną do opisu, ponieważ w życiu staram się szanować wolność swoją i innych ludzi. Moim zadaniem państwo powinno zajmować się bezpieczeństwem obywateli i tworzeniu im dobrych warunków mieszkalnych i miejsc pracy. W moim życiu liczą i będą się liczyć:
o Wolność osobista
o Wolność słowa, sumienia, druku …

Jednak nie zgadzam się z tym, że w państwie powinien istnieć podział na biednych i bogatych

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:13)

Super praca, jednak ja muszę napisać własną ;)
Ale znalazłam tu dużo informacji, które pomogą mi ją napisać :)

Treść sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty