profil

Wizerunek współczesnej polskiej rodziny. Szanse i zagrożenia.

poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Według definicji rodzina to stosunkowo trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych przodków, małżeństwo lub adpocję. Współczesne rodziny składają się najczęściej z rodziców i dzieci, czyli dwóch pokoleń. W dzisiejszych czasach rodzina może ulegać zakłóceniom i rodzina dzielimy na : rodziny niepełne, złożone z jednego z rodziców (ojca lub matki) i dziecka (dzieci); rodziny rozbite w wypadku rozwodu; rodziny skłócone, rodziny bezdzietne oraz związki par homoseksualnych.
Rodzina na przestrzeni wieków uległa pewnym transformacjom. Dawniej dominowała wielopokoleniowa rodzina, w której rodzice, dzieci i dziadkowie żyli pod jednym dachem , dziś coraz częściej dominuje rodzina dwupokoleniowa składająca się z rodziców i dzieci.
Poważnym zagrożeniem dla współczesnej rodziny jest minimalizacja kontaktów rodzinnych i brak czasu. Rodzina w dzisiejszych czasach skupia się na ciągłej pracy, stresie, nadmiarze obowiązków a także dążeniu do zdobywania dóbr materialnych. Ludzie co raz więcej czasu poświęcają życiu zawodowemu co prowadzi do ciągłej nieobecności w domu i utraty kontaktu z dziećmi, który często ogranicza się do zamienienia kilku słów późnym wieczorem co usiłują wynagrodzić im to prezentami lub finansowo.
Zagrożeniem a zarazem szansą dla współczesnej rodziny jest rozwój mass mediów, technologii. W konsekwencji z jednej strony doprowadza do rozwoju cyberprzemocy. Z drugiej strony natomiast rozwój mediów i nowych technologii, daje człowiekowi szansę szybkiej komunikacji.
Poważnym zagrożeniem jest także zanik autorytetów. Obecna demokratyzacja życia społecznego, coraz większy napływ informacji i rozwój cywilizacji doprowadziły do całkowitej zmiany autorytetów.
Wraz z dążeniem do rozwoju zawodowego i pragnienia zdobycia wysokiego stanowiska przez młodych ludzi maleje dzietność w Polsce. Młodzi ludzie podążający do sukcesu często decydują się na samodzielne, czyli singlowe życie. Zdarza się również, że młodzi ludzie decydują się na małżeństwo ale decyzja o pojawieniu się dziecka zostaje odsunięta na później.
Kolejnym niesprzyjającym czynnikiem dla rodziny jest wyjazd zarobkowy za granicę. Najczęściej jest to jeden z rodziców. Wiąże się to z długotrwałą nieobecnością – teoretyczną utratą kontaktu.Zdarzają sie również sytuacje gdy zapracowani rodzice nie mają czasu dla swojego dziecka pojawia się jeszcze jeden problem. Rolę rodzica często przejmuje dziecięca opiekunka lub dziadkowie. rodzice nie uczestniczą w życiu dziecka tyle ile powinni. Omijają pewne wydarzenia.
Wraz ze stresem wiążącym się z pracą i utrzymaniem stanowiska zawodowego idzie w parze stres, problemy i zmęczenie których ludzie za zwyczaj nie pokazują w pracy, lecz w domu. Najczęściej odreagowują na rodzinie. Przemoc, picie alkoholu czy korzystanie z innych używek niszczy małżeństwa i rodziny. Przemoc w rodzinie obejmuje używanie siły fizycznej i psychicznej przemoc emocjonalną.
We współczesnej polskiej rodzinie istnieja szanse i zagrożenia . Uważam, że silna rodzina, oparta na szacunku, zaufaniu, jest w stanie godnie przeżyć życie i poradzi sobie z licznymi wyzwaniami oraz zagrożeniami.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Gramatyka i formy wypowiedzi