profil

Podział administracyjny Polski

poleca 81% 1638 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PODZIAŁ TERYTORIUM


Aby nasz kraj mógł sprawnie funkcjonować, jego terytorium podzielono na części.Podział ten nazywamy podziałem administracyjnym.Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. podziałem administracyjnym w Polsce jest 16 województw, które dzielą się na mniejsze części zwane powiatami, a powiaty składają się z gmin.w naszym kraju jest obecnie 379 powiatów i 2478 gmin.Wśród gmin wyróżnia się: gminy miejskie wiejskie i wiejskie-miejskie.

WŁADZE WOJEWÓDZTWA, POWIATU I GMINY


W województwie władzę sprawują organy administracji rządowej oraz władze samorządowe.Wojewodowie, którzy są przedstawicielami rządu, mają swoje siedziby w urzędach wojewódzkich znajdują się w miastach województwach.Władze samorządowe województwa to wybierany przez mieszkańców sejmik wojewódzki oraz zarząd województwa. na czele zarządu stoi marszałek kierujący jednocześnie urzędem marszałkowskim.W powiatach i gminach decyzje są podejmowane przez przedstawicieli lokalnych społeczności wybranych w wyborach.Mieszkańcy powiatu wybierają radę powiatu .Rada powiatu wybiera zarząd, w tym starostę stojącego na czele zarządu i kierującego jednocześnie urzędem powiatowym zwanym starostwem. Mieszkańcy gminy wybierają radę gminy oraz wójta burmistrz lub prezydenta.Wójt jest wybierany w gminach wiejskich, burmistrz w gminach miejskich i wiejskie-miejskich, prezydent zaś w miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata