profil

Położenie, terytorium i podział administracyjny Polski

poleca 83% 1625 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polska położona jest


- na półkuli północnej i wschodniej
- w środkowej Europie
- na szlakach komunikacyjnych państw europejskich
- między Bałtykiem a Karpatami
- w dorzeczu Wisły i Odry
- w środkowej części Niżu Europejskiego
- na pograniczu dużych jednostek geologicznych Europy
- w strefie ścierania się klimatu morskiego i kontynentalnego

Najdalej wysunięte punkty Polski


- Na północ – Przylądek Rozewie – 54`50’ N (szerokości geograficznej północnej)
- Na południe – szczyt Opołonek – 49`00’ N (szerokości geograficznej północnej)
- Na zachód – kolanko Odry koło Cedyni – 14`00’ E (długości geograficznej wschodniej)
- Na wschód – kolanko Bugu koło Horodła – 24`08’E (długości geograficznej wschodniej)

Rozciągłość terytorium Polski


- Rozciągłość południkowa – 5`50’ – 649 km
- Rozciągłość równoleżnikowa – 10`01’ – 689 km

Konsekwencje szerokości geograficznej


- Zróżnicowanie kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku
- Różna długość dnia w ciągu roku
o Latem dłuższy ≈ 30 min na północy
o Zimą na odwrót

Konsekwencje długości geograficznej


- Wschód słońca jest wcześniejszy na krańcach wschodnich Polski o ok. 40 minut niż na zachodnich

Powierzchnia Polski


To niecałe 312 000 km2, natomiast powierzchnia administracyjna (wraz z morskimi wodami wewnętrznymi) wynosi 312 685 km2:
- Polska po II wojnie światowej zyskała ok. ok. 100 000 km2 Ziemi Odzyskanych i straciła ok. 170 000 km2, na które składają się min Podole, Polesie, Wołyń i Wileńszczyzna

Długość granicy lądowej Polski


Wynosi ok. 3054 km, natomiast linia brzegowa liczy sobie 790 km. Polska graniczy z siedmioma państwami:
- Republiką Czeską – 790 km
- Republiką Słowacji – 539 km
- Ukrainą – 529 km
- Republiką Federalną Niemiec – 467 km
- Republiką Białoruś/si – 416 km
- Republiką Rosyjską (Obwodem Kaliningradzkim)– 210 km
- Republiką Litewską – 103 km

Podział administracyjny Polski


- W 1945 roku utworzono 17 województw, 3 okręgi i 2 miasta wydzielone na prawach województwa. Warszawę i Łódź, województwa dzieliły się na powiaty i gminy
- W 1954 roku zlikwidowano gminy, aby w 1955 roku utworzyć gromady
- W latach 1973-75 reaktywowano gminy i zniesiono powiaty
- Od 1975 roku do 1998 roku Polska dzieliła się na 49 województw
- Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje nowy trójstopniowy podział terytorialny na województwa, powiaty i gminy (16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin)

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

troochę przydatne

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata