profil

Położenie, granice i obszar Polski. Podział administracyjny.

poleca 83% 1533 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polska jest jednym z niemal 200 państw świata. Zajmuje zaledwie 0,2 % lądowej powierzchni naszej planety. Jednakże z tym właśnie niewielkim w skali globalnej, skrawkiem Ziemi jest ściśle związane nasze życie. Patrząc na globus lub mapę świata, widzimy, że Polska leży na północ od równika, a więc na półkuli północnej. Znajduje się też na wschód od południka 0 °, czyli na półkuli wschodniej. Opisując położenie naszego kraju w Europie, łatwo można zauważyć, że znajduje się on w centralnej części tego kontynentu. Obszar Polski w większości leży w pasie Niżu Środkowoeuropejskiego, w którego skład wchodzi: Niż Polski. Nasz kraj ma dostęp do Morza Bałtyckiego. Uchodzą do niego Wisła i Odra, w których dorzeczach leży znaczna część terytorium Polski. Całkowita długość granic naszego kraju wynosi 3511 km, z czego 3071 km przypada na granice lądową, a 440 km na granicę morską. Większość stanowią granice naturalne, biegnące wzdłuż rzek lub grzbietów górskich. Prawie cała granica zachodnia przebiega wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, natomiast długi odcinek granicy wschodniej (ok. 150 km) - wzdłuż Bugu. Granica południowa biegnie po linii grzbietowej Sudetów i Karpat. Od północy Polskę oblewa Morze Bałtyckie, dlatego też w przeważającej części granica północna jest granicą morską. Polska sąsiaduje z siedmioma państwami: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą oraz Rosją (poprzez obwód kaliningradzki). Powierzchnię administracyjną Polski stanowią terytorium lądowe oraz część wód wewnętrznych. Wynosi ona 312 679 kilometrów kwadratowych. Pod względem wielkości terytorium nasz kraj zajmuje dziewiąte miejsce w Europie i 69 na świecie. Położenie matematyczne terytorium Polski wyznaczają współrzędne geograficzne jego skrajnych punktów. Obszar naszego kraju rozciąga się od brzegu morskiego w Jastrzębiej Górze (54°50'N) na północy do bieszczadzkiego szczytu Opołonek (49°00N'N) na południu. Wysunięty najdalej na wschód kraniec Polski leży w zakolu koło Bugu koło Hrubieszowa (24°09'E). Natomiast punkt położony najdalej na zachód znajduje się w zakolu Odry koło Cedyni (14°07'E). Jeśli chodzi o granice na morzu to morskie wody wewnętrzne obejmują między innymi Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Zalew Wiślany oraz część Zatoki Gdańskiej. Na całkowitą powierzchnię naszego kraju składa się również pas wód morza terytorialnego o szerokości 12 mil morskich od linii brzegowej. Polska, jako państwo nadmorskie, posiada ponadto morską strefę ekonomiczną. W jej obrębie wszystkie kraje mają prawo do swobodnej żeglugi, ale tylko nasz kraj może korzystać z występujących w niej bogactw. Sprawne zarządzanie krajem wymaga wprowadzenia podziału administracyjnego, czyli podziału jego terytorium na mniejsze jednostki. W Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny. Na terytorium naszego kraju mamy szesnaście województw, które dzielą się na trzysta siedemdziesiąt dziewięć powiatów. Wśród nich wyróżnia się trzysta czternaście powiatów ziemskich oraz sześćdziesiąt pięć powiatów grodzkich. W granicach powiatów ziemskich znajdują się zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie. Natomiast powiaty grodzkie obejmują wyłącznie obszary większych miast. W skład powiatów wchodzą gminy. Na terenie Polski wyróżnia się 2479 gmin. Dzielą się one na miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Gmina miejska ma status miasta i jej obszar zawiera się w granicach administracyjnych miasta. Gmina miejsko-wiejska obejmuje miasto i sąsiadujące z nim wsie. Natomiast w skład gminy wiejskiej wchodzi tylko wyłącznie obszar wiejski.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata