profil

Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego" - plan wydarzeń.

poleca 83% 756 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Wybuch powstania warszawskiego podczas wizyty Mirona u Ireny R.
2. Zaangażowanie cywili w pomoc powstańcom w budowaniu barykad, rozwalaniu wach, unieruchamianiu czołgów niemieckich.
3. Niechętna pomoc Mirona przy pochówku Niemców w drodze powrotnej do domu na Chłodnej 40.
4. Spotkanie Babu Stefu w domu na Chłodnej.
5. Porównywanie życia przed wojną, z życiem pod okupacją i podczas powstania:
a) opisy organizowania jedzenia na kartki po zmarłych;
b) wspomnienie sosnowej choinki przyniesionej przez Ojca na Boże Narodzenie;
c) opis szkoły na Lesznie – dawniej żyjącej, radosnej, teraz zbombardowanej;
d) relacje z kolejnych ulic zajmowanych przez Niemców, z wysadzanych kamienic i wach;
6. Relacja z ostatecznego ataku Niemców na Wolę.
7. Przemieszczanie się ludności cywilnej coraz bliżej Starówki:
a) szukanie bezpiecznych piwnic i ukrywanie się w nich całych rodzin;
b) przygotowanie prowizorycznych kuchni przez kobiety;
c) zdobywanie jedzenia w opuszczonych mieszkaniach, na ulicach, także przez kradzież;
d) wspólne czytanie gazetek powstańczych;
e) śpiewanie modlitw i pieśni religijnych;
f) przekazywanie sobie informacji o frontach, działaniach powstańców i Niemców, o milczeniu reszty Polski i innych krajów Europy, o losach najbliższych i znajomych.
8. Obiady u sióstr sakramentek.
9. Zajęcie przez Niemców najważniejszych dla cywili obiektów: gazowni, wodociągów, elektrowni, spichlerzy.
10. Spalenie klasztoru sakramentek – połowa sierpnia.
11. Postanowienie przeniesienia się na Starówkę, na ul. Miodową, przez Mirona, Irenę i dwie znajome (Jadźkę i Henię).
12. Dotarcie do nowej kryjówki Swena i jego rodziny na Rybakach:
a) urządzanie konkursu literackiego;
b) odliczanie bomb;
c) modlitwy, rozmowy;
d) grupowe coraz uboższe posiłki
e) przyłączenie się rodziny kilku kobiet z krzyczącą z bólu ciotką.
13. Szukanie w sytuacji warszawiaków analogii do losu Narodu Wybranego, opisanego w Starym Testamencie.
14. Padanie kolejnych dzielnic Warszawy, coraz gorsza sytuacja na Starówce, coraz bardziej ażurowy schron bliskich Mirona.
15. Zgłoszenie się Mirona, Zbyszka i Swena do pomocy przy transporcie rannego kanałami w kierunku Śródmieścia.
16. Przejście kanałami z rannym na plecach:
a) podniecenie faktem przemierzania ukrytej w kanałach drogi;
b) zgłoszenie się po rannego do szpitala powstańców i instruktaż sanitariusza Heńka;
c) niebezpieczna droga z rannym ulicami Starówki i zejście do kanału na Miodowej pod barykadą;
d) wymiana rannego między idącymi kolegami Mirona;
e) ciche i ostrożne omijanie otwartych włazów
f) wyczerpujące czekanie na wyjście w Śródmieściu.
17. Udanie się narratora, Swena i Zbyszka do rodziny na Chmielnej.
18. Poznanie ogólnych zasad wojskowych, panujących w dzielnicy dzięki dowództwu AK.
19. Opis Warszawy – ostatnie akty patriotyzmu Polaków, pozostawianie na ulicach zmarłych, bomabardowania i ataki „bertami”, „krowami” (na Starówce nazywanymi „szafami”) i miotaczami ognia.
20. Przeniesienie się na Nowogrodzką.
21. Odnalezienie przez Swena Danki, łączniczki.
22. Zamieszkanie Mirona z rodziną u państwa Wojów na Wilczej.
23. Naloty Sowietów i Amerykanów na niemieckie dzielnice, zrzucanie jedzenia i broni powstańcom – początek września.
24. Kłótnia w rodzinie Białoszewskich.
25. Plaga wszawicy, obraz nędzy i zrujnowania miasta.
26. Upadek większości walczących dzielnic: Czerniakowa, Żoliborza, Mokotowa, Powiśla, części Śródmieścia – koniec września.
27. Kapitulacja Warszawy – 2 października 1944 r.
28. Otwarcie przez Niemców młynu z pszenicą.
29. Wychodzenie ludności cywilnej na ulice, przygotowania do wywózki jeńców – na roboty do Rzeszy lub do Guberni.
30. Zakopanie dokumentów i ważnych rzeczy przez Mirona i Ojca w piwnicy na Wilczej.
31. Ukrycie żydowskiego pochodzenia Stefy przy wsiadaniu do transportu w kierunku Pruszkowa.
32. Obóz przejściowy w Łambinowicach:
a) rozmowy z innymi jeńcami, także innych narodowości;
b) opis mycia i żywienia więźniów;
c) snucie planów na najbliższą przyszłość – decyzja wyjazdu do Opola przez Mirona i Ojca oraz do Wiednia przez Halinę.
33. Ucieczka Białoszewskich z Opola do Częstochowy i spotkanie ze Swenem i jego Matką.
35. Powrót Mirona do Warszawy w lutym 1945 r.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Teksty kultury