profil

Układ oddechowy (nowa era) klasa 2 gimnazjum

poleca 84% 1052 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
budowa układu oddechowego

Układ oddechowy umożliwia dostarczanie tlenu do organizmu tlenu i usuwanie z niego d.w. Drogi oddechowe służą do oczyszczania , ogrzewania i nawilżania powietrza , zanim dotrze ono do płuc-jama nosowa ,gardło, krtań ,tchawica , oskrzela. Drogi oddechowe pokrywa nabłonek wyposażony w rzęski w których osadzają się zanieczyszczenia .Krtań- zbudowana z chrząstek . Podczas połykania pokarmów , wejście do krtani zamyka chrząstka zwana nagłośnią. Wewnątrz krtani znajduja się struny głosowe . Szczelina pomiędzy nimi nosi nazwę szpary głośni. Powietrze które przez nie przepływa wywołuje drgania strun głosowych i powstawanie dźwięku. Płuca(pęcherzykowate). Pęcherzyki są oplecione naczyniami włosowatymi . Pęcherzyki płucne (wymiana gazowa). Prawe płuco (3 płaty) lewe(2płaty)Płuca otoczone są opłucną . Wentylacja płuc- to wymiana powietrza znajdującego się w płucach .Polega na nieustannym wykonywaniu wdechów i wydechów .Wentylacja płuc zachodzi na skutek pracy mięśni oddechowych . Są to mięśnie między żebrowe oraz przepona .Skórcz tych mięśni powoduje, że płuca zwiększają objętość . Wtedy zasysane jest do nich powietrze. Podczas rozkurczu mięśni oddechowych klatka piersiowa zmniejsza rozmiary , przez co maleje objętość płuc. Wtedy powietrze jest z nich wypychane . Wentylacja zachodzi niezależnie od nas . Człowiek tylko w niewielkim stopniu wpływa na szybkość tego procesu . Dzięki wentylacji płuc możliwa jest wymiana gazowa .Przenikanie gazów następuje na zasadzie dyfuzji . Oddychanie wewnątrzkomórkowe(utlenianie) zachodzi w mitochondriach każdej komórki. W procesie utleniania najczęściej bierze udział glukoza. W wyniku oddychania wewnątrzkomórkowego powstają :d.w. woda i energia. Energia uwalniana jest w procesie oddychania magazynowana w ATP- związku który posiada wiązania wysokoenergetyczne. Choroby bakteryjne – angina, gruźlica, zapalenie płuc. Wirusowe – zapalenie druk oddechowych i grypa . Zanieczyszczenia środowiska – alergia-katar sienny i astma , inne choroby związane z zanieczyszczeniami pylica oraz nowotwory. Wydalanie to proces usuwania z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii .Defekacja to usuwanie przez układ pokarmowy niestrawionych resztek pokarmu .Nerki służą do oczyszczania krwi ze zbędnych substancji. Zbudowany z licznych nefronów . W każdym z nich można wydzielić 2grupy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta