profil

Hydrosfera

poleca 83% 1711 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
mały obieg wody w przyrodzie Transpiracja

Odpowiedzi do sprawdzianu z Hydrosfery (rozszerzenie) Geografia na Czasie
Jeśli będą jakieś błędy to przepraszam ;]

A
1. Mały obieg wody-cykl krążenia pomiędzy oceanem a atmosferą lub lądami a atmosferą.
Retencja powierzchniowa-czasowe zatrzymanie wody na powierzchni Ziemi. Transpiracja-parowanie z roślin.
2. Dział wodny-granica pomiędzy sąsiednimi dorzeczami lub zlewiskami. Dorzecze-obszar z którego rzeka główna wraz z dopływami odprowadza wody.. Rzeka główna-uchodzi bezpośrednio do morza, jezioru, oceanu lub kończy swój bieg na obszarze bezodpływowym.
3. C,D,B,A Śnieżno-lodowcowy-max stan wód wiosną i latem,związane z topnieniem śniegu i lodowców.
4. Polodowcowe Rynnowe-długie wąskie o stromych brzegach,głęboko wcięte w podłoże tworzą ciągi prostopadłe do moren czołowych.
5.A. Zasilane są wodami opadowymi poprzez wychodnie skał przepuszczalnych. Woda znajduje się pod dużym ciśnieniem hydrostatycznym i po nawierceniu studni może samoczynnie wypływać na powierzchnię.
6.Sulejowskie,Solińskie,Sztuczne zbiorniki- rekreacyjno-turystyczne,magazynowanie wody pitnej i do nawadniania gleby w czasie suszy, gospodarcza,
7.szreń,lód firnowy,lód lodowcowy. Śnieg-puszysta materia o zawartości powietrza wielokrotnie zamarza i rozmarza. Firn-ziarna lodu zamarzają i odmarzają.
8. a-śródziemne. B-przybrzeżne. C-międzywyspowe.
9. Morze Czerwone-42%o zasolenie Jest tam duże parowanie oraz mała dostawa wód słodkich.-odkładanie materiału organicznego, - dostarczenie przez rzeki osadów i materiału skalnego w wyniku obsuwania się brzegów.
10.Jeziora stare- woda brunatna mętna słabo natleniona, uboga w składniki odżywcze,zarastanie przez różnego rodzaju rośliny.
11.Solanki- rozpuszczone sole sodu i magnezu. Szczawy-wody wzbogacone z CO2.
12. Upweling-wody głębinowe wynurzają się na powierzchnię i dlatego odznaczają się dużą produktywnością biologiczna.
13.B,D,E. 14.A-2,B-4,C-5,D-1 15. Pływy kwadratowe-powstają gdy linie ustawień Księżyca i Słońca krzyżują się pod kątem prostym.

B.
1.Duży obieg wody- cykl krążenia wody pomiędzy oceanami, atmosferą i lądem. Bilans Wodny- zestawienie przychodu i rozchodu wody w danym okresie hydrologicznym. Upwelling- zjawisko wynoszenia wód głębinowych na powierzchnię oceanu.
2. Główny dział wodny- granica między zlewiskami. Zlewisko-zespół dorzeczy których rzeki główne uchodzą do tego samego morza lub oceanu. System rzeczny- jest to rzeka główna wraz ze wszystkimi jej dopływami.
3. C,D,B,A, Deszczowo śnieżny-wax stan wód wiosną i latem gdy opady są największe.
4.Jezioro Meandrowe-powstają w odciętych meandrach rzek.Płytkie stosunkowo długie o kształcie zakola rzecznego szybko zarasta.
5. B, Woda znajduje się pod mniejszym ciśnieniem hydrostatycznym i po nawierceniu studni podnosi się jej poziom. Zasilane wodą opadową poprzez wchłanianie skał przepuszczalnych.
6. Podniesienie poziomu wód podziemnych wokół zbiornika,zwiększenie ilości wody na stosunkowo małym terenie. Konieczność wysiedlenie ludności Przyk Zalew Sulejowski,
7. śnieg,firn, lód firnowy,Szreń-drobne ziarna lodu o średnicy ok. 1mm. Lód lodowcowy- duże połączenie ze sobą kryształki lodu, mała zawartość powietrza.
8.a-międzywyspowe, b-śródziemne, c-przybrzeżne.
9. Morze Bałtyckie zasolenie- 8%o małe parowanie duża dostawa wód słodkich z rzek i opadów atmosferycznych.
10. oligotroficzne, eutroficzne,dystroficzne.2etap-mętna zielona,dobrze natleniona, bogata w składniki odżywcze.
11. Wody siarkowe- zawierają siarkowodór lub siarczek sodu czy siarczan magnezu, Szczawy-naturalnie wzbogacone w CO2.
12. stanowią drogę komunikacyjną na dnie pokłady ropy naftowej i gazu.dostarczają pożywienia.
13. C,D,E 14.a-3, b-2, c-5, d-1 15.Syzyjne-powstaja gdy Ziemia,Księżyc i Słońce znajdują się w jednej linii.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata