profil

Dlaczego S. Żeromski zatytułował swoją powieść "Syzyfowe prace"?

poleca 84% 1102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Stefan Żeromski zatytułował swoją powieść "Syzyfowe prace", ponieważ ukazał w niej rusyfikatorów, którzy podobnie ja mitologiczny Syzyf zmagali się ze swoją pracą, która polegała na zabiciu w młodych ludziach polskości. Celem mojej wypowiedzi jest udowodnić słuszność postawionej przeze mnie tezy przedstawiając kolejne argumenty.
Pierwszym argumentem jest zakaz mowy w języku ojczystym.Językiem polskim nie można było posługiwać się w miejscach publicznych i w szkołach, nawet w szkole elementarnej w Owczarach. Pan Wiechowski wprowadził obowiązek mówienia wyłącznie po rosyjsku. Uczniowie jednak starali się wszelkimi sposobami omijać ten zakaz i na przerwach między lekcjami rozmawiali za sobą po polsku.
Kolejnym argumentem jest kontrola uczniów na stancjach. Nauczyciele przeprowadzali rewizje, by sprawdzić czy uczniowie posiadają polską literaturę. Rusyfikatorzy przychodzili na stancje nawet w godzinach nocnych. Mimo grożących uczniom kar, posiadali oni zakazane książki.
Ostatnim moim argumentem jest śledzenie uczniów. Pan Majewski śledził M. Borowicza, ponieważ domyślał się, iż chłopcy organizują potajemne spotkania, na których mówią i uczą się po polsku, a także też czytają zakazane utwory. Marcin, by zapobiec wyrzuceniu za szkoły siebie i innych chłopców, obrzucił dużą ilością błota nauczyciela Majewskiego, gorliwego rusyfikatora.
Sądzę, że udało mi się słuszność postawionej przeze mnie tezy takimi argumentami jak zakaz mowy w języku ojczystym, kontrola na stancjach oraz śledzenie uczniów.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta