profil

Biblizmy.

poleca 84% 720 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Wyjaśnij znaczenie podanych wyrażeń. Czy znasz ich pochodzenie? Jeśli nie, postraj się je ustalić.

hiobiowa wieść (Hi 1, 13-19)

plagi egipskie (Mt 2, 1-17)

ciemności egipskie (Wj 10, 21-22)

salomonowy wyrok ( 1 Krl 3, 16-28)

syn marnotrawny (Łk 15, 11-32)

owoc zakazany (Rdz 2, 16-17)

duch i litera prawa (2 Kor 3, 6)

sodoma i gomora (Rdz 18, 20)

kamień obrazy (I 8, 4)

Kamień węgielny (Rdz 28, 16)

kolos na glinianych nogach (Dn 2, 31-34)

złoty cielec (Wj 32, 4)

miecz obosieczny (Prz 5, 2-4 )

sól ziemi (Mt 5, 13)

w stroju Adama (Rdz 2, 25)
okrr
Początk...

Wyjaśnij znaczenie podanych wyrażeń. Czy znasz ich pochodzenie? Jeśli nie, postraj się je ustalić.

hiobiowa wieść (Hi 1, 13-19)

plagi egipskie (Mt 2, 1-17)

ciemności egipskie (Wj 10, 21-22)

salomonowy wyrok ( 1 Krl 3, 16-28)

syn marnotrawny (Łk 15, 11-32)

owoc zakazany (Rdz 2, 16-17)

duch i litera prawa (2 Kor 3, 6)

sodoma i gomora (Rdz 18, 20)

kamień obrazy (I 8, 4)

Kamień węgielny (Rdz 28, 16)

kolos na glinianych nogach (Dn 2, 31-34)

złoty cielec (Wj 32, 4)

miecz obosieczny (Prz 5, 2-4 )

sól ziemi (Mt 5, 13)

w stroju Adama (Rdz 2, 25)

2.Jakie znasz określenia osób związane z treścią Bibli? Czy domyślasz się, jakich wyrażeń używa się dla nazwania osób o wskazanych niżej cechach?. Zastanów się nad przynależnością stylową tych wyrażeń. Znaczenie których z nich najbardziej odbiega od pierwowzoru?.


"człowiek udający łagodnego umiejętnie ukrywający swój prawdziwy, zły charakter, swoje złe zamiary; człowiek przewrotny, zakłamany; ubłudnik" (Mt 7,15)

"człowiek nieufny, sceptyczny, chcący wszystko sprawdzić"(J 20,21-25)

"zdrajca; człowiek obłudny, podstępny, fałszywy" (Łk 22,48)

"człowiek obłudny, zwłaszcza udający wielką pobożność; hipokryta, świętoszek, bigot" (Łk 20, 46-47; Mk 12, 38-40)

"absolutny autorytet w jakiejś dziedzinie; wyrocznia"(Ap 1,8)

""człowiek dobrze zbudowany, silny; osiłek, olbrzym, wielkolud, siłacz" (1 Sm 17,4)

"ulubieniec, osoba najmłodsza w jakimś gronie, zwłaszcza dziecko
, szczególnie faworyzowana" (Rdz 43,33-34)

"człowiek pozbawiony celu, sensu życia" (1 P 2, 25) "człowiek miłosierny, litościwy" (Łk 10, 30-35)

"człowiek lekkomyślny, nieodpowiedzialny, niemający określonego zajęcia, żyjący cudzym kosztem; próżniak, darmozjad" (Mt 6, 26)

"ktoś, na kogo zrzuca się niesłusznie całą odpowiedzialność
za coś, co jest negatywnie oceniane" (Kpł 16, 7-10)

ROZWIĄZANIA:
zadanie 1:
1.Duch prawa - system prawny, na podstawie którego tworzy sie przepisy prawa, sposób myślenia prawnego, istota prawa Litera prawa - to, co jest zapisane w przepisach prawnych
2. Sodoma i Gomora – gniazdo rozpusty, siedlisko zła moralnego i zepsucia obyczajów; miejsce przeklęte; hałas i bałagan (Jud 1,5-7)
Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia; jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie [położone] miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia.
3. kamień obrazy - przyczyna konfliktu, niezadowolenia, oburzenia: Kamieniem obrazy stał się dla niej fakt, że znajomy przez nieuwagę nie ukłonił się jej na ulicy. Wyrażenie to zostało zaczerpnięte z Biblii: "On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem)" [Iz 8, 14].
4. kamień węgielny – podstawa ( Ps., 118,22)
5. kolos na glinianych nogach – coś pozornie potężnego ( Dn.2,31-45)
6. złoty cielec – bożek ( Wj.32, 1-8
7. miecz obosieczny – rzecz, która ma dwojaki skutek, pożądany i niepożądany (Prz 5,2-4)
8. sól ziemi – składnik najważniejszy, nieodzowny; grupa wartościowych ludzi jakiegoś kręgu (Mt 5,13)
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
8. strój adamowy/ w stroju Adama/Ewy – nagość

zadanie 2:
szatan-"oskarżycielem", "władcą tego świata", "władcą mocarstw powietrza", "diabłem", "nieprzyjacielem", "Złym", "Belzebubem", "złym duchem", "duchem nieczystym", "kłamcą", "ojcem kłamstwa", "zabójcą", "Wężem", "wężem starodawnym", "Smokiem", "władcą ognia piekielnego". Może być utożsamiany z wyszydzanym w 14 rozdziale Księgi Izajasza Królem Babilonu.
Jezus- wicelenie boga, syn boży, prorok, potomek Dawida, zbawca, odkupiciel, zapowiedzianym wcześniej Mesjaszem,
Noe – zbudował arkę i uratował ludzi i zwierzęta Abraham – praojciec Izraela, sprzymierzony z Bogiem, który obiecywał mu liczne potomstwo
Józef – sprzedany przez braci, którym wybaczył, sprowadził swój ród do krainy nad Nilem Mojżesz – wyprowadził Żydów z Egiptu, dokonał wielu cudów
Dawid – drugi król Izraela pokonał olbrzymiego Goliata
Salomon – syn Dawida, autor kilku ksiąg
Izajasz – prorok, zapowiedział przyjście Mesjasza
Jezus z Nazaretu – uznawany za syna bożego, nauczyciel
Maria – matka Jezusa, niewiasta
Jan Chrzciciel – krewny Chrystusa, ochrzcił go wodach Jordanu
Piotr – uczeń Jezusa, rybak o imieniu Szymon, głowa kościoła
Judasz – zdradził Chrystusa, później popełnił samobójstwo Niewierny
Tomasz – ktoś nieufny, sceptyczny, chcący wszystko osobiście sprawdzić J
udaszowe srebrniki – zapłata otrzymana za zdradę
Wieża Babel – o zbiorowości, tłumie ludzi mówiących róznymi językami, nie mogących się porozumieć Salomonowy wyrok – mądry sprawiedliwy uwzględniający interesy przeciwnych stron
Apokalipsa – prorocza zwykle groźna przerażająca katastroficzna wizja często ujęta w formę utworu literackiego


Cytaty:
1.Wilk w owczej skórze
2. Sceptyczny Tomasz
3.Judasz
4. Faryzeusz
5. Alfa i Omega
6. Goliat
7. Beniaminek
8. błędna owca
9. Samarytanin
10. Niebieski ptak
11. Kozioł ofiarny

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 5 minut

Teksty kultury