profil

Zabory po powstaniu Styczniowym

poleca 85% 789 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe

ZABÓR ROSYJSKI
Po klęsce powstania styczniowego sytuacja polaków pogorszyła się. Powstańców wywieziono w głąb Rosji a ich majątek skonfiskowano. W 1687 roku zmieniona została nazwa królestwa na Przywiślański kraj . Na czele kraju stał gubernator a mieszkańcy musieli utrzymywać 100 tys. armie okupantów. W latach 70 wprowadzono politykę Rusyfikacyjną. Polacy nie mogli tworzyć organizacji politycznych i gospodarczych kierownicze stanowisko zajmowali tylko i wyłącznie Rosjanie. Pod koniec XIX wieku zaczęły powstawać nielegalne partie polityczne głównie Nacjonalistyczne i Socjalistyczne. W 1905 r. doszło do wystąpień rewolucyjnych , które nie przyniosły znaczących skutków.
Galicja
W 1867 roku cesarz Franciszek Józef nadał mniejszościom narodowym autonomię czyli zespół praw odrębnych. Dzięki temu Polacy mieli prawo do posiadania własnych władz krajowych, których siedzibą był Lwów. Organami autonomicznymi był sejm krajowy oraz wydział krajowy. Oświata była całkowicie Polska. Na czele armii stał namiestnik zawsze polak. Językiem urzędowym był język polski. Działały uczelnie, obchodzono rocznice narodowe.
Prusy
Po zjednoczeniu Niemiec władze chciały ujednolicenia ziem Polskich z Niemieckimi w wyniku czego wprowadzono antyPolską politykę germanizacyjną. Początkiem tej polityki był Kulturkampf z niemieckiego walka kulturowa, której celem było głównie kościół katolicki jedyna instytucja całkowicie Polska. Kolejne działania miały charakter gospodarczy powołano komisje kolonizacyjną, która wykupywała ziemie od Polaków. Parlament Niemiecki uchwalił zestaw uchwał o charakterze wyjątkowym.
Ustawa wywłaszczeniowa pozwalała na wykup ziem Polaków a Kagańcowa zabraniała publicznie używania języka polskiego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna
Historia Polski