profil

Czy Sparta jest państwem totalitarnym ?

poleca 85% 145 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Sparta jako pierwsze państwo totalitarne. Myślę, że zgodzę się z wcześniej przytoczonym stwierdzeniem. Moje rozważania zacznę od tego co to jest państwo totalitarne. A więc państwem totalitarnym nazywamy system władzy, gdzie państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, oraz ścisłej kontroli nad każdym aspektem jej życia. Państwo to preferuje określony przez siebie model posłusznego mu obywatela i wszelkimi dostępnymi sposobami stara się go wpoić całemu społeczeństwu. Każdy obywatel powinien być zgodny z ideologią przewodnią państwa, wszelkie inne poglądy i postawy są bezwzględnie niszczone.
Pierwszym argumentem, który utwierdza mnie w przekonaniu o totalitaryźmie Sparty jest fakt, że każdy ze spartiatów musiał przejść specyficzne wychowanie, które miało na celu tak wykreować obywatela, aby był uległy państwu i akceptował każde polecenia. Tzn że każdy z żołnierzy musiał stosować się do rozkazów jakie wydawali ich przełożeni.
Drugim argumentem jest to,że każdy z chłopców kończący 7 lat musiał obowiązkowo rozpocząć szkolenie wojskowe. Uczono tam przede wszystkim sprawności fizycznej,sztuk władania bronią, umiejętności na polu bitwy oraz zachowania w szyku. Szkolenie to trwało do pełnoletności podopiecznych.
Sparta nie zwracała uwagi na naukę dzieci, ograniczano ją tylko do pisania i czytania, najważniejsze było, aby wychować dobrych wojowników, dlatego jeżeli dzieci były słabe fizycznie lub chore zostawiano je w górach i w ten sposób skazywano na śmierć. Uważam, że narzucanie dziecku tak dużej ilości obowiązków nie jest dobre. Przede wszystkim odbiera mu się w ten sposób, dzieciństwo. Planuje mu się też przyszłość, co również jest złe, ponieważ na pewno nie każdy pasjonuje się walką. Jest to zamknięcie dziecku drogi do własnych marzeń, pasji i ambicji i narzucenie mu tego co ma robić i kim ma być.
Kolejnym argument to fakt o bardzo trudnym życiu w koszarach wojskowych. Przyszli wojownicy byli tam celowo słabo żywieni. Miało ich to nauczyć szukania pożywienia w trudnych sytuacjach. Niekiedy również padali z wycieńczenia, wymęczeni ciężkimi ćwiczeniami fizycznymi. Niektórzy z nich nie wytrzymywali forsownych ćwiczeń i umierali przedwcześnie. Życie w takim obozie było niesamowicie surowe, brutalne i poddawane wielu ograniczeniom, dlatego osoby tam przebywające musiały być zahartowane, niewrażliwe na ból, chłód i niewygody.
Myślę, że warto też wspomnieć o całkowitym pozbawieni praw ludności podbitej. Pozbawiono ich nawet wolności osobistej, ci ludzie nie mieli żadnych praw. Nie mogli decydować o własnym życiu. Robili to co nakazywali im urzędnicy Spartańscy. Musieli oni mieć całkowitą kontrolę nad helotami, dlatego od momentu urodzenia aż po sam zgon kontrolowano ich życie. Nakazywano im wstępować do wojska. Powodem było nie tylko poprawienie siły na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim całkowita kontrola.
Podsumowując powyższe argumenty uważam, że Sparta była pierwszym państwem totalitarnym,może nie w takim stopniu jak np. stalionowski Związek Radziecki czy Narodowo socjalistyczna III Rzesza,ale miała pewne cechy totalitaryzmu, które widać w traktowaniu społeczeństwa nie tylko podbitego, ale również pełnoprawnych obywateli.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy