profil

Teoria k-m. Gazów, B U D O W A M A T E R I I, KRYSZTAŁY, PRZEWODNICTWO

poleca 84% 1248 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Teoria k-m. Gazów
założenia :
- gazy składaja się z cząsteczek ,o mikroskopijnej wielkości , nazywamy je również molekółami
- cząsteczki znajduja się w ciągłym bezładnym ruchu.
Właściwości gazu :
- szczelne wypełnienie naczynia
- dyfuzja.

B U D O W A M A T E R I I
1. Woda może występować w trzech stanach skupienia:
a.) w stanie stałym – lód (w temperaturze do 00C, jest ciałem trwałym i kruchym
b.) w stanie ciekłym – woda (w temperaturze 00C-1000C, jest przezroczysta, bez smaku i zapachu
c.) w stanie lotnym – para woda (w temperaturze od 1000C), jest bezbarwna i przezroczysta
2. Mgła to woda w stanie ciekłym, powstaje ze skroplenia się pary wodnej w postaci bardzo drobnych kropelek.

WŁASNOŚCI CIAŁ STAŁYCH, CIECZY I GAZÓW
1. Ciała stałe
a.) ciała stałe mają swój własny kształt i objętość, które trudno jest zmienić
b.) własności mechaniczne:
- twardość – np. stal
- plastyczność – np. plastelina
- kruchość – np. kreda
- sprężystość – np. gumka

2. Własność cieczy
a.) ciecze nie mają własnego kształtu, ich kształt zależy od naczynia, w którym się znajdują.
b.) ciecze mają swoją objętość, objętość której się znajdują
c.) ciecze są mało ściśliwe i mało rozprężliwe
d.) kropla cieczy przyjmuje kształt kulisty
e.) u góry cieczy tworzy się samorzutnie powierzchnia swobodna, która jest zawsze płaszczyzną poziomą

3. Właściwość gazów
a.) gazy nie maja własnego kształtu i objętości
b.) są bardzo ściśliwe i rozprężliwe

KRYSZTAŁY
1.Kryształ – ciała stałe, w których atomy lub cząsteczki układają się w regularną sieć przestrzenną zwaną siecią krystaliczną
2. Monokryształy – ciała stałe, które w całości są jednym kryształem
3. Polikryształy – ciała stałe składające z dużej liczby zrośniętych ze sobą monokryształów
4.Ciała bezpostaciowe – ciała stałe o nieuporządkowanej strukturze krystalicznej

PRZEWODNICTWO CIECZY, GAZÓW I CIAŁ STAŁYCH
1. Przewodnik ciepła – ciało, które dobrze przewodzi ciepło, np. Metal
2. Izolator cieplny – ciało, które źle przewodzi ciepło, np. Styropian
3. Konwekcja – unoszenie ciepła polegające na samorzutnym wypływaniu cieplejszej cieczy lub gazu ku górze
4. Gazy słabo przewodzą ciepło
5. Ciała stałe, ciecze i gazy podlegają rozszerzalności temperaturowej- pod wpływem temperatury zmieniają swoją objętość.

MIESZANIE SIĘ DWÓCH SUBSTANCJI POLEGA NA TYM, ŻE CZĄSTECZKI PIERWSZEJ WCHODZĄ W PUSTE PRZESTRZENIE MIĘDZY CZĄSTECZKAMI DRUGIEJ SUBSTANCJI.
1. Cząsteczki poruszają się
2. Cząsteczki zbudowane są z atomów
3. Cząsteczki różnych substancji są różnej wielkości
4. Dowodem poruszania się cząsteczek są ruchy Browna.
Temperatura topnienia, temperatura, wjakiej zachodzi przemiana fazowa ciała stałego wciecz. Określoną temperaturę topnienia mają tylko ciała krystaliczne.
Temperatura przejścia fazowego zależy od Ciśnienia

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty