profil

Palenie papierosów- skutki (choroby, ciąża) itp.

drukuj
poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Papieros - wyrób tytoniowy składający się z rurki z cienkiej bibułki (gilzy) o średnicy do 1 cm i długości do 12 cm (zwykle 85 mm), wewnątrz której znajduje się mieszanka tytoniowa zawierająca spreparowane liście różnych odmian tytoniu (lub rzadziej marihuany, cracku czy innych substancji działających narkotycznie).

Podczas palenia papierosa zawarta w dymie papierosowym nikotyna, czynnik powodujący uzależnienie, dostaje się do krwi i wywiera swoje działanie na organizm palacza. Oprócz nikotyny dym tytoniowy zawiera tysiące innych szkodliwych, także rakotwórczych, substancji chemicznych.

Podobną rolę spełnia fajka (zamiast w papierze, który spala się wraz z tytoniem, spreparowane liście umieszczone są w niepalnym, najczęściej drewnianym cybuchu) oraz cygaro (tu zamiast papieru jest wysuszony, ale nie rozdrobniony, liść tytoniu. Małe cygaro, zbliżone wyglądem do papierosa, to cygaretka).

Palenie tytoniu jest szkodliwe w różnym stopniu w zależności od wieku, płci i rasy. Najbardziej szkodzi kobietom rasy białej poniżej 20 roku życia, najmniej - mężczyznom po pięćdziesiątce (bez względu na rasę).

Palacze według płci:

region mężczyzna kobieta
Afryka 29 % 4 %
Ameryka 35 % 22 %
Wschodnie Morze Śródziemne 35 % 4 %
Europa 46 % 26 %
Południowo-wschodnia Azja 44 % 4 %
Zachodni Pacyfik 60 % 8 %
SKUTKI ZDROWOTNE:
CHOROBY UKŁADY KRĄŻENIA:
Choroba niedokrwienna serca - jest to stan spowodowany niewystarczającą podażą tlenu do komórek mięśnia sercowego w stosunku do ich zapotrzebowania energetycznego. Najczęściej jest skutkiem zwężenia, zamknięcia lub skurczu tętnicy wieńcowej.

Zawał mięśnia sercowego - ostra, groźna choroba serca w której powstaje obszar martwicy mięśnia sercowego w wyniku jego niedotlenienia. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego (obok: nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca czyli tzw. "kardiomiopatii" niedokrwiennej).

Miażdżyca tętnic - jest przewlekłą chorobą, polegającą na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic.


CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO:

Rozedma płuc - choroba płuc polegająca nadmiernym napełnieniu pęcherzyków płucnych powietrzem, co powoduje utratę ich elastyczności i pękanie ich ścianek.
Zazwyczaj występuje po zapaleniu oskrzeli i astmie, z którymi tworzy zespół chorobowy BAE.
Chorych na rozedmę określa się czasem mianem różowych dmuchaczy

Przewlekłe zapalenie oskrzeli - definiuje się jako stan zapalny błony śluzowej oskrzeli, utrzymujący się przez większość dni w 3 miesiącach roku, w dwóch kolejnych latach. Stanowi, obok rozedmy płuc, jedną z dwóch podstawowych form przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Rak płuca - najczęstszy nowotwór złośliwy na świecie. Głównymi objawami są: kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie. Podstawą rozpoznania jest ocena histopatologiczna wycinków pobranych, na przykład, podczas bronchoskopii. W leczeniu stosuje się metody operacyjne, radioterapię, chemioterapię i inne. Rak płuca należy do najgorzej rokujących nowotworów.

Rak języka - choroba nowotworowa, powodująca silne zmiany w jamie ustnej; choroba śmiertelna. Na raka języka (oraz podobnego: raka krtani, wargi dolnej/górnej) chorują przeważnie (95% chorych) palacze tytoniu.

Rak krtani - to najczęstszy nowotwór górnych dróg oddechowych, histologicznie w 98% przypadków będący rakiem płaskonabłonkowym. Występuje 5-krotnie częściej u mężczyzn niż kobiet i ma silny związek z nałogiem palenia tytoniu. Najczęściej pojawia się w 6 i 7 dekadzie życia, jednakże u palaczy może pojawić się wiele lat wcześniej. Rzadkością jest u ludzi do 20 roku życia.(ok. 1,5% przypadków). Nieznane są uwarunkowania genetyczne powstania raka krtani, do rozwoju nowotworu predysponuje palenie tytoniu i spożywanie alkoholu.

CIAŻA I PAPIEROSY (skutki palenia papierosów u kobiet w ciąży)
* utrudnienie zapłodnienia
* zwiększenie ryzyka samoistnego poronienia, obumarcia płodu i zgonu dziecka w okresie okołoporodowym
* niedorozwój płodu (dzieci matek palących mają średnio mniejszą masę urodzeniową o 170g)
* dym tytoniowy ma również wpływ na późniejszy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
29.10.2010 (21:21)

ciekawe :D