profil

Sześć podstawowych funkcji wypowiedzi.

poleca 84% 1551 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1) Funkcja informacyjna (informatywna) - polega na powiadomieniu o różnych stanach rzeczy dotyczących świata zewnętrznego lub strefy psychicznej.

2) Funkcja ekspresywna - polega na wyrażaniu poprzez wypowiedź emocji i stanów wewnętrznych osoby mówiącej.

3) Funkcja impresywna - polega na wpływaniu na odbiorcę, wywołaniu u niego określonych reakcji w postaci zachowań, postaw, przekonań.

4) Funkcja fatyczna - polega na przyciąganiu uwagi komunikacji, a także na zerwaniu z nim kontaktu. Tym celom służą przede wszystkim różnego typu formuły inicjalne i końcowe, zwroty do adresata, powitania, pożegnania itp.

5) Funkcja metajęzykowa - polega na koncentrowaniu uwagi odbiorcy na samym kodzie językowym, na komentowaniu kompozycji, właściwości stylistycznych, form gatunkowych tekstu itp.

6) Funkcja poetycka - polega na wywołaniu w odbiorcy przeżycia artystycznego, na koncentrowaniu jego uwagi na samym komunikacie, jego walorach estetycznych. Wypowiedzi mogą służyć nie tylko komunikowaniu w pełnym tego słowa znaczeniu.

Pozakomunikacyjne funkcje wypowiedzi są określane jako: funkcja sprawcza, funkcja magiczna i funkcja ludyczna.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Ciekawostki ze świata