profil

Definicja i jej eksplikacja na przykładzie dowolnie wybranej definicji socjologii.

poleca 85% 582 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

„Socjologia jest nauką społeczną, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich. Do podstawowych przedmiotów analiz socjologicznych zalicza się m. in. procesy i zjawiska zachodzące w obrębie rzeczywistości społecznej, wszelkie przejawy i formy życia społecznego, struktury społeczne, zbiorowości, układy interakcji społecznych, traktowanych jako czynnik konstytucyjny i podtrzymujący istnienie grup społecznych itp.; często do zadań socjologii zalicza się także prowadzenie teoretycznych analiz dotyczących ontologicznych podstaw nauki oraz formułowanie i odkrywanie podstawowych prawidłowości rządzących zmianą i rozwojem społecznym. K.Olechnicki, P.Załęcki /1999/ „Słownik socjologiczny”
W powyższej definicji można wyróżnić następujące części składowe: definiendum, czyli człon określany (w tym przykładzie to wyraz „socjologia”); definiens, inaczej człon określający (tutaj to „nauką społeczną...”) oraz funktor, słowo łączące definiendum i definies w ramach jednej definicji (w omawianym przypadku, to wyraz „jest”).
W omawianej definicji wyróżnić można konotację, czyli treść charakterystyczną dla danej nazwy, czyli: „nauka społeczna, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich” oraz denotację (zakres nazwy), tutaj np.: „wszelkie przejawy i formy życia społecznego, struktury społeczne, zbiorowości...”
Pierwszy człon definicji: „Socjologia jest nauką społeczną, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich”, to definicja klasyczna. Dalsza część, to definicja opisowa.
Rodzaj najbliższy, czyli nazwa podająca klasę, w której zawiera się zakres definiowanego wyrazy, to: „nauka społeczna”. Natomiast różnica gatunkowa, wskazująca na to, co wyróżnia definiowane pojęcie spośród elementów klasy nadrzędnej, to: „której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich”. Rodzaj najbliższy i różnica gatunkowa składają się na definiens, a ich występowanie, to cecha definicji klasycznej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta